THE INTERNATIONAL
TECHNICAL-ECONOMIC
JOURNAL

Content

ECONOMIC ISSUES

Lugovskoy R. A., Matveenko S. G.

THE PROBLEMS OF FORMATION OF THE EFFECTIVE MONITORING SYSTEM AND THE ESTIMATION OF THE STATE STRATEGIC PLANNING

Doguchayeva S. M.

INFLUENCE OF ECONOMIC AND INFORMATION FACTORS ON INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Bagirov E. A.

MODERN PROVISION FOR THE PROCESS OF THE TUITION FOR THE BANK PERSONNEL IN THE NAKHCHYVANSKY AUTONOMOUS REPUBLIC

Krivda S. V.

DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE CONCEPT "CAPITAL" AS ECONOMIC CATEGORY

INDUSTRIAL ECONOMICS

Chutcheva Yu. V., Makhmudov T. S.

GRAIN-PRODUCTIVE SUBCOMPLEX: CURRENT STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS

Zimin N. E., Akimov E. B.

DIAGNOSTICS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CONCENTRATION OF PRODUCTION IN COMMODITY FISH BREEDING

Agafonov V. P., Obolensky N. V.

THE RESEARCH OF THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BREWING ON THE BASIS OF EXPERT POLL OF CONSUMERS IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

Reva V. S., Glechikova N. A., Reva A. F.

FORECASTING OF CHANGE OF KEY PARAMETERS OF TECHNICAL BASE AND MODELLING OF RESTORATION OF THE DEPRECIATION FUND OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Kachanova L. S.

RECOMMENDATIONS ABOUT THE CHOICE OF ECONOMICALLY EFFECTIVE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF MANURE FOR REGIONS OF THE ROSTOV REGION

AGRONOMY

Makuha O. V., Vinogradov D. V., Hromtsev D. F.

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CROPS OF FENNEL ORDINARY

Shur A. V., Valko V. P., Vinogradov D. V.

FERMENTATIVNY ACTIVITY OF THE SOIL AT VARIOUS LEVELS OF AGROTECHNICAL INTERVENTIONS AT CULTIVATION OF POTATOES

Illarionova K. V., Grigoriev S. V.

THE DIVERSITY OF PROPERTIES OF HEMPY OIL OF VARIOUS ORIGINS

EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Lapik V. P.

FEATURES OF CALCULATION OF THE DEPTH OF THE TRACK OF THE TRACKED LAYING VEHICLE WITH RUBBER-CORD TRACKS

AUTOMOBILE TRANSPORT

Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V.

CRITERIA OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF MEMBRANE AND ABSORBING GAS-DIVIDING SYSTEMS

Novikov E. V., Voronov P. V., Lakhno A. V., Bobryshev A. N.

KINETIC PROCESSES IN COMPOSITES AT INFLUENCE OF HOSTILE ENVIRONMENT

Kovalenko V. P., Pulyaev N. N., Todoriv A. V.

METHODS OF STORAGE OF HYDROGEN IN THE CONDITIONS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Content

ECONOMIC ISSUES

Lugovskoy R. A., Matveenko S. G.

THE PROBLEMS OF FORMATION OF THE EFFECTIVE MONITORING SYSTEM AND THE ESTIMATION OF THE STATE STRATEGIC PLANNING

Doguchayeva S. M.

INFLUENCE OF ECONOMIC AND INFORMATION FACTORS ON INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Bagirov E. A.

MODERN PROVISION FOR THE PROCESS OF THE TUITION FOR THE BANK PERSONNEL IN THE NAKHCHYVANSKY AUTONOMOUS REPUBLIC

Krivda S. V.

DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE CONCEPT "CAPITAL" AS ECONOMIC CATEGORY

INDUSTRIAL ECONOMICS

Chutcheva Yu. V., Makhmudov T. S.

GRAIN-PRODUCTIVE SUBCOMPLEX: CURRENT STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS

Zimin N. E., Akimov E. B.

DIAGNOSTICS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CONCENTRATION OF PRODUCTION IN COMMODITY FISH BREEDING

Agafonov V. P., Obolensky N. V.

THE RESEARCH OF THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BREWING ON THE BASIS OF EXPERT POLL OF CONSUMERS IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

Reva V. S., Glechikova N. A., Reva A. F.

FORECASTING OF CHANGE OF KEY PARAMETERS OF TECHNICAL BASE AND MODELLING OF RESTORATION OF THE DEPRECIATION FUND OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Kachanova L. S.

RECOMMENDATIONS ABOUT THE CHOICE OF ECONOMICALLY EFFECTIVE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF MANURE FOR REGIONS OF THE ROSTOV REGION

AGRONOMY

Makuha O. V., Vinogradov D. V., Hromtsev D. F.

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CROPS OF FENNEL ORDINARY

Shur A. V., Valko V. P., Vinogradov D. V.

FERMENTATIVNY ACTIVITY OF THE SOIL AT VARIOUS LEVELS OF AGROTECHNICAL INTERVENTIONS AT CULTIVATION OF POTATOES

Illarionova K. V., Grigoriev S. V.

THE DIVERSITY OF PROPERTIES OF HEMPY OIL OF VARIOUS ORIGINS

EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Lapik V. P.

FEATURES OF CALCULATION OF THE DEPTH OF THE TRACK OF THE TRACKED LAYING VEHICLE WITH RUBBER-CORD TRACKS

AUTOMOBILE TRANSPORT

Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V.

CRITERIA OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF MEMBRANE AND ABSORBING GAS-DIVIDING SYSTEMS

Novikov E. V., Voronov P. V., Lakhno A. V., Bobryshev A. N.

KINETIC PROCESSES IN COMPOSITES AT INFLUENCE OF HOSTILE ENVIRONMENT

Kovalenko V. P., Pulyaev N. N., Todoriv A. V.

METHODS OF STORAGE OF HYDROGEN IN THE CONDITIONS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

ECONOMIC ISSUES

Lugovskoy R. A., Matveenko S. G.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State Trade and Economic University"

Federal Public Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research University "Higher School Of Economics" (St. Petersburg)

THE PROBLEMS OF FORMATION OF THE EFFECTIVE MONITORING SYSTEM AND THE ESTIMATION OF THE STATE STRATEGIC PLANNING

The necessity for the formation of the system of an assessment of results of activity of state planning and programming is being proved. The problems, acting as barriers for the formation of uniform approach to creation of the system of an assessment of the state plans are being revealed. The model of the control over the realization of the state strategy and programs is being developed. The vector of the development within the direction stated is being offered; the key mechanisms allowing the development of the complex indicators` system for the assessment of system of state planning are being defined.

Key words: state policy, planning, strategy, public administration, regional policy, control.

REFERENCES

1. Sorokina M. V. Menedzhment v torgovle: uchebnoe posobie. — SPb. : Izdatel'skiy dom «Biznes-pressa», 2004. — 480 p.

2. Lugovskoy R. A., Sorokina M. V. Gosudarstvennaya politika v sfere torgovli: razrabotka i realizatsiya: Monografiya. — SPb. : TEI, 2012.

3. Lugovskoy R. A. Rol' promyshlennoy politiki v prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossii // Innovatsionnaya ekonomika i promyshlennaya politika regiona (EKOPROM-2014) / pod red. d-ra ekon. nauk, prof. A. V. Babkina: trudy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. September,15-23, 2014. — SPb. : Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta, 2014. — 597 p.

4. Kontrol' / Free Encyclopedia Wikipedia [Electronic resource]. — Access mode: https://ru.wikipedia.org.

5. Russian Federation. Laws. About strategic planning in the Russian Federation: feder. law : [passed by State Duma by June, 20, 2014 : approved by Federation Council by June, 25, 2014] // Rossiyskaya gazeta. — 2014. — June, 28. — № 6418.

6. The order of the Government of the Russian Federation of 03.07.2014 No. 1216-r "About the adoption of Strategy of development of hunting economy in the Russian Federation till 2030" [Electronic resource]. — Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_165287/.

7. The order of the Government of the Russian Federation of 31.05.2014 No. 941-r "About the adoption of Strategy of development of tourism in the Russian Federation for the period till 2020" [Electronic resource]. — Access mode: www.rg.ru/2014/06/09/turizm-site-dok.html.

8. The order of Minpromtorg of Russia of 31.03.2011 No. 422 "About the adoption of Strategy of development of trade in the Russian Federation for 2011–2015 and the period till 2020" [Electronic resource]. — Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_112881/.

9. The order of the Government of the Russian Federation of 01.11.2013 No. 2036-r "About the adoption of Strategy of development of branch of information technologies in the Russian Federation for 2014–2020 and on prospect till 2025" [Electronic resource]. — Access mode: base.garant.ru/70498122/.

10. Lugovskoy R. A. Protsess formirovaniya sistemy strategicheskogo planirovaniya v Rossiyskoy Federatsii // Problemy teorii i praktiki upravleniya. — 2014. — № 8. — pp. 20−24.

11. Makovkina S. A. Problematika otsenki strategicheskikh planov sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya rossiyskikh gorodov // Voprosy upravleniya. — 2009. — Vol. № 3(8).

12. Egorov K. Yu. Otsenka effektivnosti realizatsii strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. — 2010. — № 10 (72).

13. Kobzar' A. I. Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnykh rabotnikov. — M. : Fizmatlit, 2006. — 816 p.

14. Schaich E., Hamerle A. Verteilungsfreie statistische Prufverfahren. — Berlin : Springer, 1984.

15. Conover W. J. Practical nonparametric statistics. — New York : Wiley, 1980.

16. Bortz J., Lienert G., Boehnke K. Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik. — Berlin : Springer, 2000.

Doguchayeva S. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation"

INFLUENCE OF ECONOMIC AND INFORMATION FACTORS ON INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Creation and introduction of ecologically innovative activity at the enterprises makes the content of new scientific and technical revolution which succeeded the present. At this stage the role of economic and information factors of the enterprises considerably increases in technical and natural processes. In this regard the problem of greening of an education system and formation of the new scientific paradigm focused on a co-evolution of the nature and the person is stressed.

Key words: IT infrastructure, geo-information technologies, innovative activity, approximate solutions of tasks.

REFERENCES

1. Doguchaeva S. M. Sistemnyy podkhod v ekonomiko-matematicheskom modelirovanii // Nauchnye itogi 2013 goda: dostizheniya, proekty, gipotezy. — Novosbirsk , 2013. — pp. 167−172.

2. Agentstvo delovykh kommunikatsiy [Electronic resource]. — Access mode: http://www.events.cnews.ru/events/about/it_strategiya_2014.shtml.

3. Doguchaeva S. M. Kachestvennoe issledovanie nelineynykh zadach parabolicheskogo tipa v oblasti primeneniya novykh informatsionnykh tekhnologiy // Informatizatsiya i svyaz'. — 2013. — № 1. — pp. 31−34.

4. Belov A. G. Praktika upravleniya. — M. : «1-S Pablishing», 2012.

5. Doguchaeva S. M. Vliyanie informatsionnykh tekhnologiy i oblachnykh servisov na formirovanie prirodno-resursnogo potentsiala // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. — Akademiya estestvoznaniya. — 2014. — № 8. — pp. 24−28.

6. Doguchaeva S. M. Novye protsessy razrabotki dlya opredeleniya ekologo-ekonomicheskoy tsennosti prirodnykh resursov // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2013. — № 6. — pp. 74−78.

7. Pervaya mezhdunarodnaya konsaltingovaya kompaniya v Rossii v oblasti auditorskikh i bukhgalterskikh uslug, nalogooblozheniya [Electronic resource]. — Access mode: www.ey.com.

8. Tret'ya natsional'naya konferentsiya pod nazvaniem «K zelenoy ekonomike» (22 noyabrya 2014 goda) [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.gbpp.org/publications/21-3.

9. Kompaniya, zanimayushchayasya analitikoy po IT-novostyam [Electronic resource]. — Access mode: idcrussia.com//ru.

10. Onlayn-prezentatsii [Electronic resource]. — Access mode: www.myshared.ru/slide/764519.

11. Elektronnyy zhurnal «Ekspert ONLINE» [Electronic resource]. — Access mode: expert.ru/south/2014/20/zemnoj-vzglyad-na-oblaka.

12. Doguchaeva S. M. Sovershenstvovanie upravleniya IT-protsessami v usloviyakh rynochnoy ekonomiki // Sovremennaya nauka: Aktual'nye problemy teorii i praktiki. — M. : Nauchnye tekhnologii, 2014.

ECONOMIC ISSUES

Bagirov E. A.

Nakhchyvan State University, Azerbaijan Republic

MODERN PROVISION FOR THE PROCESS OF THE TUITION FOR THE BANK PERSONNEL IN THE NAKHCHYVANSKY AUTONOMOUS REPUBLIC

The works which have been being carried out in recent years in the Nakhchyvansky Autonomous Republic in the field of preparation and retraining of the personnel in the banking sphere, for high level of service of the population are being studied out, and also the analysis for the provision of professional education and level of training of bank workers, offers on their improvement are being given.

Key words: bank personnel, professional level, integration, management, banking system, tuition level, credit organizations, money.

REFERENCES

1. Bankovskaya sistema Rossii / L. P. Kurakov [etc.]. — Cheboksary , 1995. — 276 p.

2. Balashov Yu., Silin A. Formy i metody otsenki rabotnikov // Trud za rubezhom. — 1993. — № 4. — pp. 38−61.

3. Guliev T. A. Osnovy upravleniya. — Baku, 1993.

4. Lider V. V. Nadezhnost' bankov: krupnye, srednie, melkie // Bankovskoe delo. — 1996. — № 2.

5. Egorshin A. P. Upravlenie personalom. — 3-e izd. — N. Novgorod : NIMB, 2001. — 720 p.

6. Agapov Yu. V. Osobennosti i problemy formirovaniya personala rossiyskikh kommercheskikh bankov // Den'gi i kredit. — 1995. — № 7.

Krivda S. V.

National Research University "Higher School of Economics"

Lugovskoy R. A., Matveenko S. G.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State Trade and Economic University"

Federal Public Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research University "Higher School Of Economics" (St. Petersburg)

DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE CONCEPT "CAPITAL" AS ECONOMIC CATEGORY

Evolution of the content of the concept "capital" as economic and financial category is shown. On the basis of the studied economic and financial treatments of the capital three basic approaches to definition of its economic essence are allocated. On the volume of the content of the rights and opportunities of the organization concerning the capital own classification of the capital is given, its basic structural elements are defined.

Key words: capital, means of production, property, assets, money.

REFERENCES

1. Brodel' F. Igry obmena. — M. : Press, 1988. — 672 p.

2. Sismondi Zh. Novye nachala politicheskoy ekonomii ili o bogatstve v ego otnoshenii k narodonaseleniyu / Per. s fr.; pod red. A. F. Kona. — M. : Sots.-ekon. izd-vo, 1937.

3. Novye nachala politicheskoy ekonomii / Pod red. T. M. Kanevskoy. — M. , 1941.

4. Marks K., Engel's F. Kapital. — T. 24. — M. : Gospolitizdat, 1961.

5. Khendriksen E. S., Van Breda M. F. Teoriya bukhgalterskogo ucheta / Per. s angl. prof. Ya. V. Sokolova. — M. : Finansy i statistika, 1997.

6. Antoni R. N. Osnovy bukhgalterskogo ucheta / Per. s angl. B. Khersonskogo i M. Shneyderman; nauch. redaktor T. Krylova. — M. : Pressa, 1992. — 320 p.

7. Blank I. A. Upravlenie formirovaniem kapitala. — K. : Nika-Tsentr, 2000. — 512 p.

8. Sokolov Ya. V., Kovalev V. V. O nekotorykh zabluzhdeniyakh zapadnykh spetsialistov v otsenke bukhgalterskogo ucheta v Rossii // Bukhgalterskiy uchet. — 1995. — № 3.

9. Kuter M. I. Teoriya bukhgalterskogo ucheta: uchebnik. — Vol. 3, pererab. i dop. — M. : Finansy i statistika, 2008. — 591 p.

INDUSTRIAL ECONOMICS

THE PROBLEMS OF FORMATION OF THE EFFECTIVE MONITORING SYSTEM AND THE ESTIMATION OF THE STATE STRATEGIC PLANNING

The necessity for the formation of the system of an assessment of results of activity of state planning and programming is being proved. The problems, acting as barriers for the formation of uniform approach to creation of the system of an assessment of the state plans are being revealed. The model of the control over the realization of the state strategy and programs is being developed. The vector of the development within the direction stated is being offered; the key mechanisms allowing the development of the complex indicators` system for the assessment of system of state planning are being defined.

Key words: state policy, planning, strategy, public administration, regional policy, control.

REFERENCES

1. Sorokina M. V. Menedzhment v torgovle: uchebnoe posobie. — SPb. : Izdatel'skiy dom «Biznes-pressa», 2004. — 480 p.

2. Lugovskoy R. A., Sorokina M. V. Gosudarstvennaya politika v sfere torgovli: razrabotka i realizatsiya: Monografiya. — SPb. : TEI, 2012.

3. Lugovskoy R. A. Rol' promyshlennoy politiki v prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossii // Innovatsionnaya ekonomika i promyshlennaya politika regiona (EKOPROM-2014) / pod red. d-ra ekon. nauk, prof. A. V. Babkina: trudy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. September,15-23, 2014. — SPb. : Izd-vo Politekhnicheskogo un-ta, 2014. — 597 p.

4. Kontrol' / Free Encyclopedia Wikipedia [Electronic resource]. — Access mode: https://ru.wikipedia.org.

5. Russian Federation. Laws. About strategic planning in the Russian Federation: feder. law : [passed by State Duma by June, 20, 2014 : approved by Federation Council by June, 25, 2014] // Rossiyskaya gazeta. — 2014. — June, 28. — № 6418.

6. The order of the Government of the Russian Federation of 03.07.2014 No. 1216-r "About the adoption of Strategy of development of hunting economy in the Russian Federation till 2030" [Electronic resource]. — Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_165287/.

7. The order of the Government of the Russian Federation of 31.05.2014 No. 941-r "About the adoption of Strategy of development of tourism in the Russian Federation for the period till 2020" [Electronic resource]. — Access mode: www.rg.ru/2014/06/09/turizm-site-dok.html.

8. The order of Minpromtorg of Russia of 31.03.2011 No. 422 "About the adoption of Strategy of development of trade in the Russian Federation for 2011–2015 and the period till 2020" [Electronic resource]. — Access mode: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_112881/.

9. The order of the Government of the Russian Federation of 01.11.2013 No. 2036-r "About the adoption of Strategy of development of branch of information technologies in the Russian Federation for 2014–2020 and on prospect till 2025" [Electronic resource]. — Access mode: base.garant.ru/70498122/.

10. Lugovskoy R. A. Protsess formirovaniya sistemy strategicheskogo planirovaniya v Rossiyskoy Federatsii // Problemy teorii i praktiki upravleniya. — 2014. — № 8. — pp. 20−24.

11. Makovkina S. A. Problematika otsenki strategicheskikh planov sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya rossiyskikh gorodov // Voprosy upravleniya. — 2009. — Vol. № 3(8).

12. Egorov K. Yu. Otsenka effektivnosti realizatsii strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. — 2010. — № 10 (72).

13. Kobzar' A. I. Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya inzhenerov i nauchnykh rabotnikov. — M. : Fizmatlit, 2006. — 816 p.

14. Schaich E., Hamerle A. Verteilungsfreie statistische Prufverfahren. — Berlin : Springer, 1984.

15. Conover W. J. Practical nonparametric statistics. — New York : Wiley, 1980.

16. Bortz J., Lienert G., Boehnke K. Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik. — Berlin : Springer, 2000.

Chutcheva Yu. V., Makhmudov T. S.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

GRAIN-PRODUCTIVE SUBCOMPLEX: CURRENT STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS

The main tendencies of development of a domestic grain-productive sub-complex and prospect of its change in conditions of the imposed economic sanctions are being considered.

Key words: agriculture, agro-industrial complex, production of grain crops.

REFERENCES

1. Bogdanova O. V., Lemetti Yu. A. Ustoychivoe razvitie sel'skogo khozyaystva: problemy i perspektivy. — Tver' : Tverskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya, 2012. — 174 p.

2. Altukhov A. I. Ustoychivost' zernovogo khozyaystva i rynka zerna — osnova ikh razvitiya // Khleboprodukty. — 2013. — № 9 [Electronic resource]. — Access mode: www.khlebprod.ru/index.php/component/content/article/103-texts/zhurnaly-13-goda/09-13/801.

3. Didmanidze O. N. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley / O. N. Didmanidze [etc.]. — M. : OOO «UMTs «Triada», 2012. — 455 p.

4. Burak M. L. Analiz osnovnykh meropriyatiy tekhnicheskoy i tekhnologicheskoy modernizatsii sel'skogo khozyaystva // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2013. — № 5. — pp. 40–44.

5. Lapshin A. E., Lapshina G. V. Upravlenie formirovaniem konkurentnykh preimushchestv v agrarnom sektore rossiyskoy ekonomiki // Vestnik Ul'yanovskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii. — 2008. — № 2. — pp. 61−64.

Zimin N. E., Akimov E. B.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

Doguchayeva S. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Financial University under the Government of the Russian Federation"

DIAGNOSTICS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CONCENTRATION OF PRODUCTION IN COMMODITY FISH BREEDING

Results of research of process of concentration in fish breeding of farms of Central Federal District of Russia are presented. Factors and indicators of concentration of production, its efficiency are defined. Methodological questions of a choice of the optimum sizes of the enterprises in relation to regional conditions of production are considered.

Key words: concentration and its forms, concentration factors, efficiency of concentration, optimum sizes of the enterprises.

REFERENCES

1. Marks K., Engel's F. Sochineniya. — M. : Izd-vo polit. lit-ry, 1988. — T. 23. — 642 p.

2. Il'yasov S. V. Akvakul'tura — perspektivnoe napravlenie otrasli // Rybnoe khozyaystvo. — 2006. — № 5. — pp. 4−5.

3. Kokorev Yu. I. Rybokhozyaystvennyy kompleks Rossii: puti ego finansovo-ekonomicheskoy stabilizatsii // Rybnoe khozyaystvo. — 2000. — № 2 — pp. 3−5.

4. Mikodina E. V., Maslova O. N., Zaytseva Yu. B. Vidovoe raznoobrazie ob"ektov marikul'tury, problemy ikh iskusstvennogo vosproizvodstva i tovarnogo vyrashchivaniya // Finansovyy ekspert. — 2006. — № 1 (16). — pp. 102–113.

5. Fedyaev V. E., Slepiev V. A., Shmakova Z. I., Artamonova T. I., Kiselev A. Yu. Metodicheskie rekomendatsii po energeticheskoy otsenke effektivnosti tekhnologiy vyrashchivaniya ryby // Vserossiyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut presnovodnogo rybnogo khozyaystva (FGUP VNIIPRKh), 2013. — 6 p.

6. Zimin N. E. Diagnostika finansovogo sostoyaniya predpriyatiya. — M. : OOO «UMTs «Triada», 2014. — 283 p.

7. Strategiya razvitiya akvakul'tury v Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda [Electronic resource]. — Access mode: www.msx./ru./documents /shou/12208.77.

8. Akimov E. B. Osnovnye napravleniya intensifikatsii prudovogo rybovodstva v Rossii // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2014. — № 1. — pp. 60−64.

9. Akimov E. B. Razvitie akvakul'tury kak vazhneyshee napravlenie rybnogo khozyaystva // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2013. — № 4. — pp. 52−56.

Agafonov V. P., Obolensky N. V.

Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute" (T. Knyaginino, Nizhny Novgorod Region, Russia)

INFLUENCE OF ECONOMIC AND INFORMATION FACTORS ON INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Creation and introduction of ecologically innovative activity at the enterprises makes the content of new scientific and technical revolution which succeeded the present. At this stage the role of economic and information factors of the enterprises considerably increases in technical and natural processes. In this regard the problem of greening of an education system and formation of the new scientific paradigm focused on a co-evolution of the nature and the person is stressed.

Key words: IT infrastructure, geo-information technologies, innovative activity, approximate solutions of tasks.

REFERENCES

1. Doguchaeva S. M. Sistemnyy podkhod v ekonomiko-matematicheskom modelirovanii // Nauchnye itogi 2013 goda: dostizheniya, proekty, gipotezy. — Novosbirsk , 2013. — pp. 167−172.

2. Agentstvo delovykh kommunikatsiy [Electronic resource]. — Access mode: http://www.events.cnews.ru/events/about/it_strategiya_2014.shtml.

3. Doguchaeva S. M. Kachestvennoe issledovanie nelineynykh zadach parabolicheskogo tipa v oblasti primeneniya novykh informatsionnykh tekhnologiy // Informatizatsiya i svyaz'. — 2013. — № 1. — pp. 31−34.

4. Belov A. G. Praktika upravleniya. — M. : «1-S Pablishing», 2012.

5. Doguchaeva S. M. Vliyanie informatsionnykh tekhnologiy i oblachnykh servisov na formirovanie prirodno-resursnogo potentsiala // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. — Akademiya estestvoznaniya. — 2014. — № 8. — pp. 24−28.

6. Doguchaeva S. M. Novye protsessy razrabotki dlya opredeleniya ekologo-ekonomicheskoy tsennosti prirodnykh resursov // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2013. — № 6. — pp. 74−78.

7. Pervaya mezhdunarodnaya konsaltingovaya kompaniya v Rossii v oblasti auditorskikh i bukhgalterskikh uslug, nalogooblozheniya [Electronic resource]. — Access mode: www.ey.com.

8. Tret'ya natsional'naya konferentsiya pod nazvaniem «K zelenoy ekonomike» (22 noyabrya 2014 goda) [Elektronnyy resurs]. — Rezhim dostupa: http://www.gbpp.org/publications/21-3.

9. Kompaniya, zanimayushchayasya analitikoy po IT-novostyam [Electronic resource]. — Access mode: idcrussia.com//ru.

10. Onlayn-prezentatsii [Electronic resource]. — Access mode: www.myshared.ru/slide/764519.

11. Elektronnyy zhurnal «Ekspert ONLINE» [Electronic resource]. — Access mode: expert.ru/south/2014/20/zemnoj-vzglyad-na-oblaka.

12. Doguchaeva S. M. Sovershenstvovanie upravleniya IT-protsessami v usloviyakh rynochnoy ekonomiki // Sovremennaya nauka: Aktual'nye problemy teorii i praktiki. — M. : Nauchnye tekhnologii, 2014.

THE RESEARCH OF THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BREWING ON THE BASIS OF EXPERT POLL OF CONSUMERS IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

Results of research (poll) of the Nizhny Novgorod consumers of beer who consider as one of the perspective directions of development of local brewing opposition to large beer business by creation of a network of the pubs and clubs realizing exclusively local production are considered. To take such step — one of the most popular recommendations to local producers from adherents of the mixed consumption strategy, along with transition under control of the large companies and the request for the help to local authorities.

Key words: expert poll, consumption of local beer, consumption of illocal beer, producers, consumers.

REFERENCES

1. Averkin M. G. Kommunikatsii v sisteme sotsial'nogo upravleniya (sotsio-ekonomicheskiy aspekt): monografiya. — N. Novgorod : NIU RANKhiGS, 2013. — 350 p.

2. Ragulina Yu. Modelirovanie protsessov razrabotki i prinyatiya upravlencheskogo resheniya // Mikroekonomika. — 2008. — T. 2. — pp. 4−9.

3. Sandu I. S., Ryzhenkova N. E. Teoreticheskie i metodologicheskie aspekty formirovaniya innovatsionnykh sistem // Prikladnye ekonomicheskie issledovaniya. — 2014. — № 1. — pp. 44−49.

4. Ekonomika i organizatsiya syr'evoy bazy pivovarennoy promyshlennosti / Pod red. Prof. I. A. Altukhova. — N. Novgorod : NGSKhA, 2009. — 150 p.

5. Veselovskiy M. Ya. Etapy razvitiya i sovremennoe sostoyanie strakhovaniya // Prikladnye ekonomicheskie issledovaniya. — 2014. — № 2. — pp. 23−32.

6. Chepik D. A., Troshin A. S., Kozerod Yu. M., Botasheva L. Kh., Petukhov V. D. Formirovanie elementov infrastruktury innovatsionnoy sistemy APK na osnove mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. — M. : Nauchnyy konsul'tant, 2014. — p. 38.

Reva V. S., Glechikova N. A., Reva A. F.

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State Agricultural University"

FORECASTING OF CHANGE OF KEY PARAMETERS OF TECHNICAL BASE AND MODELLING OF RESTORATION OF THE DEPRECIATION FUND OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Versions of expected scenarios (optimistic, realistic, pessimistic) changes of quantitative parameters of different types of equipment are considered. Forecasting is executed on a long-term outlook, till 2020.

Key words: agricultural production, technical base, forecasting, versions of expected scenarios, change of quantitative parameters of equipment.

REFERENCES

1. Rossiya v tsifrakh. 2010: Krat. stat. sb. — M. : Rosstat, 2012. — 558 p.

2. Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli : ucheb. posobie / kol-v avtorov; pod obshch. red. S. I. Makarova. — M. : KNORUS, 2007. — 232 p.

3. Kuz'menko O. V., Chumakova N. V. Prognozirovanie tsen na produktsiyu rastenievodstva // Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2007. — T. 5. — № 3. — pp. 126−130.

Bagirov E. A.

Nakhchyvan State University, Azerbaijan Republic

Kachanova L. S.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

RECOMMENDATIONS ABOUT THE CHOICE OF ECONOMICALLY EFFECTIVE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF MANURE FOR REGIONS OF THE ROSTOV REGION

Dynamics of formation of a resource source of raw materials of production of high-quality organic fertilizers on areas and natural and agricultural zones of the Rostov region is considered. Taking into account the revealed volumes of potential production of high-quality organic fertilizers and possibility of providing the available arable lands with necessary nutritious elements, recommendations of the feasibility study on a choice of perspective resource-saving technologies of processing of manure in high-quality organic fertilizers according to zone features of a resource source of raw materials are developed.

Key words: covering (solid), liquid, semi-fluid manure, the concentrated organic fertilizers, the liquid concentrated organic fertilizers, the concentrated organic compost, level of an organic-presence of the agricultural areas, profitability of production.

REFERENCES

1. Zonal'nye sistemy zemledeliya Rostovskoy oblasti na 2013−2020 gg. / Pod obshch. red. V. N. Vasilenko. — Rostov-na-Donu : OOO «Donskoy izdatel'skiy dom», 2013. — Ch. 1. — 240 p.

2. Zonal'nye sistemy zemledeliya Rostovskoy oblasti na 2013−2020 gg. / Pod obshch. red. V. N. Vasilenko. — Rostov-na-Donu : OOO «Donskoy izdatel'skiy dom», 2013. — Ch. II. — 250 p.

3. Sistema vedeniya zhivotnovodstva Rostovskoy oblasti na 2014−2020 gody / Pod red. V. N. Vasilenko, A. I. Klimenko. — Rostov-na-Donu , 2013. — 498 p.

4. Kachanova L. S., Bondarenko A. M. Organizational economic justification of development and applications of resource-saving production technologies of high-quality organic fertilizers // European Science and Technology: 7th International scientific conference. — Munich 2014. — Vol. 1. — pp. 237−247.

5. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 346 ot 5 iyunya 2013 g. «Pererabotka navoza krupnogo rogatogo skota v vysokokachestvennye organicheskie udobreniya v SPK (kolkhoz) «Kolos» Matveevo-Kurganskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2013. — 116 p.

6. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 309 ot 11 iyunya 2012 g. «Pererabotka navoza krupnogo rogatogo skota v vysokontsentrirovannogo organicheskogo kompostaachestvennye organicheskie udobreniya v SPK (kolkhoz) imeni S. G. Shaumyana Myasnikovskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2012. — 81 p.

7. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 379 ot 25 aprelya 2014 g. «Pererabotka navoza krupnogo rogatogo skota v vysokokachestvennye organicheskie udobreniya v SPK kolkhoze «RODINA» Matveevo-Kurganskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : AChII FGBOU VPO DGAU, 2014. — 124 p.

8. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 281 ot 15 aprelya 2012 g. «Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie sistemy nakopleniya navoza KRS i ovets, proizvodstva vysokokachestvennykh organicheskikh udobreniy i ikh ispol'zovaniya v rastenievodstve dlya OOO «Agropromyshlennaya kompaniya «Zavetnoe» Zavetinskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2012. — 72 p.

AGRONOMY

MODERN PROVISION FOR THE PROCESS OF THE TUITION FOR THE BANK PERSONNEL IN THE NAKHCHYVANSKY AUTONOMOUS REPUBLIC

The works which have been being carried out in recent years in the Nakhchyvansky Autonomous Republic in the field of preparation and retraining of the personnel in the banking sphere, for high level of service of the population are being studied out, and also the analysis for the provision of professional education and level of training of bank workers, offers on their improvement are being given.

Key words: bank personnel, professional level, integration, management, banking system, tuition level, credit organizations, money.

REFERENCES

1. Bankovskaya sistema Rossii / L. P. Kurakov [etc.]. — Cheboksary , 1995. — 276 p.

2. Balashov Yu., Silin A. Formy i metody otsenki rabotnikov // Trud za rubezhom. — 1993. — № 4. — pp. 38−61.

3. Guliev T. A. Osnovy upravleniya. — Baku, 1993.

4. Lider V. V. Nadezhnost' bankov: krupnye, srednie, melkie // Bankovskoe delo. — 1996. — № 2.

5. Egorshin A. P. Upravlenie personalom. — 3-e izd. — N. Novgorod : NIMB, 2001. — 720 p.

6. Agapov Yu. V. Osobennosti i problemy formirovaniya personala rossiyskikh kommercheskikh bankov // Den'gi i kredit. — 1995. — № 7.

Makuha O. V., Vinogradov D. V., Hromtsev D. F.

State Higher Educational Institution "Kherson State Agricultural University", Ukraine

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ryazan State Agrotechnological University of P. A. Kostychev"

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CROPS OF FENNEL ORDINARY

Influence of elements of technology of cultivation (background of food, terms of crops, row-spacing width) on photosynthetic activity of fennel ordinary is being described. The structure of photosynthetic potential and the dynamics of net productivity of photosynthesis on the interphase periods of culture are being presented.

Key words: fennel ordinary, photosynthetic activity of crops, photosynthesis, photosynthetic potential, net productivity of photosynthesis, background of food, fertilizer, crops terms, row-spacing width.

REFERENCES

1. Nikolaev E. V., Nazarenko L. G., Mel'nikov M. M. Krymskoe polevodstvo: spravochnoe posobie. — Simferopol' : Tavrida, 1998. — pp. 254−259.

2. Khromtsev D. F., Vinogradov D. V. Vozmozhnost' vozdelyvaniya maslichnykh i efiromaslichnykh kul'tur v Ryazanskoy oblasti // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2013. — № 4. — pp. 52−54.

3. Praktikum po rastenievodstvu: uchebnoe posobie / D. V. Vinogradov, N. V. Vavilova, N. A. Duktova, P. N. Vanyushin. — Ryazan' : RGATU, 2014. — 320 p

4. Bown D. Encyclopedia of herbs & their uses. — London : Dorling Kindersley, 1995. — pp. 22−383.

5. Vinogradov D. V. Biokhimicheskaya otsenka semyan maslichnykh kul'tur yuga Necherno-zem'ya // Molodezh' i innovatsii — 2009: mater. mezhd. nauch.-praktich. konf. — Gorki : BGSKhA, 2009. — Ch. 1. — pp. 30−33.

6. Vinogradov D. V. Novaya maslichnaya kul'tura dlya Ryazanskoy oblasti // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2009. — № 4. — pp. 32−34.

7. Kuznetsov V. V., Dmitrieva G. A. Fiziologiya rasteniy: uchebnik. — M. : Abris, 2011. — 784 p.

8. Nichiporovich A. A. Fiziologiya fotosinteza i produktivnost' rasteniy // Fiziologiya fotosinteza. — M. : Nauka, 1982. — pp. 7−33.

9. Genders R. Scented Flora of the World. — London : Robert Hale, 1994. — pp. 52−69.

10. Zіnchenko O. І. Roslinnitstvo: pіdruchnik / O. І. Zіnchenko, V. N. Salatenko, M. A. Bіlonozhko; za red. O. І. Zіnchenka. — K. : Agrarna osvіta, 2001. — pp. 55−60, 435−437.

11. Fotosinteticheskaya deyatel'nost' rasteniy v posevakh / A. A. Nichiporovich, L. E. Stroganova, S. N. Chmora, I. P. Vlasova. — M. : Izd-vo AN SSSR, 1961. — 133 p.

12. Vinogradov D. V. Nauchno-prakticheskie aspekty introduktsii maslichnykh kul'tur v yuzhnoy chasti Nechernozemnoy zony Rossii // Introduktsiya rasteniy: teoreticheskie, metodicheskie i prikladnye problemy: materialy Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 70-letiyu botanicheskogo sada-instituta MarGTU i 70-letiyu professora M. M. Kotova, 2009. — pp. 16−18.

13. Fedorchuk M. І., Makukha O. V. Ekonomіchna otsіnka tekhnologії viroshchuvannya fenkhelyu zvichaynogo pri іntroduktsії v umovakh pіvdennogo Stepu Ukraїni // Zroshuvane zemlerobstvo. — 2013. — Vip. 59. — pp. 194−196.

14. Vinogradov D. V., Verteletskiy I. A. Rost i razvitie maslichnykh kul'tur pri raznom urovne mineral'nogo pitaniya // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2011. — № 4. — pp. 99−102.

Krivda S. V.

National Research University "Higher School of Economics"

Shur A. V., Valko V. P., Vinogradov D. V.

Public Institution of Higher Education "Belarussian-Russian University"

Establishment of Education "Belarusian State Agricultural Technical University"

Federal Public Budgetary Educational Institution "Ryazan State Agro-Technological University named after P. A. Kostychev"

FERMENTATIVNY ACTIVITY OF THE SOIL AT VARIOUS LEVELS OF AGROTECHNICAL INTERVENTIONS AT CULTIVATION OF POTATOES

Influence of bladed and non-bladed processing of the soil and various options of application of fertilizers on fermentative activity of the soil is being presented.

Key words: potatoes, processing of the soil, application of fertilizers, fermentative activity of the soil.

REFERENCES

1. Val'ko V. P., Shchur A. V. Osobennosti biotekhnologicheskogo zemledeliya. — Minsk : BGATU, 2011. — 196 p.

2. Golokha V. V. Izmenenie biologicheskoy aktivnosti chernozema opodzolennogo tyazhelosuglinistogo v mnogoletnem statsionarnom opyte s udobreniyami : avtoref. dis. … kand. s.-kh. nauk / V. V. Golokha. — L. : Pushkin, 1979.

3. Zvyagintsev D. G. Pochva i mikroorganizmy. — M. : MGU, 1987.

4. Koryagina L. A. Mikrobiologicheskie osnovy povysheniya plodorodiya pochv. — Minsk : Nauka i tekhnika, 1983.

5. Kurchevskiy S. M., Vinogradov D. V. Rol' agromeliorativnykh priemov v uluchshenii osnovnykh agrofizicheskikh svoystv supeschanoy dernovo-podzolistoy pochvy // Agropanorama. — № 6. — 2013. — pp. 10–12.

6. Kurchevskiy S. M., Vinogradov D. V. Izmenenie osnovnykh svoystv dernovo-podzolistoy supeschanoy pochvy pod deystviem organo-mineral'nykh udobreniy i bakterial'nogo preparata «Baykal EM-1» // Vestnik UO BGSKhA. — 2013. — № 4. — pp. 113−117.

7. Manzhosov V. P., Maymusov V. N. Nitrifikatsionnaya sposobnost' dernovo-podzolistoy pochvy i urozhaynost' polevykh kul'tur // Pochvovedenie. — 1993. — № 8.

8. Marfenina O. E., Mirchink T. G. Mikroskopicheskie griby pri antropogennom vozdeystvii na pochvu // Pochvovedenie. — 1988. — № 9.

Illarionova K. V., Grigoriev S. V.

Public Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg Trade and Economic University"

Federal Public Budgetary Scientific Institution "All-Russian Research Institute of Plant Growing of N. I. Vavilov"

DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE CONCEPT "CAPITAL" AS ECONOMIC CATEGORY

Evolution of the content of the concept "capital" as economic and financial category is shown. On the basis of the studied economic and financial treatments of the capital three basic approaches to definition of its economic essence are allocated. On the volume of the content of the rights and opportunities of the organization concerning the capital own classification of the capital is given, its basic structural elements are defined.

Key words: capital, means of production, property, assets, money.

REFERENCES

1. Brodel' F. Igry obmena. — M. : Press, 1988. — 672 p.

2. Sismondi Zh. Novye nachala politicheskoy ekonomii ili o bogatstve v ego otnoshenii k narodonaseleniyu / Per. s fr.; pod red. A. F. Kona. — M. : Sots.-ekon. izd-vo, 1937.

3. Novye nachala politicheskoy ekonomii / Pod red. T. M. Kanevskoy. — M. , 1941.

4. Marks K., Engel's F. Kapital. — T. 24. — M. : Gospolitizdat, 1961.

5. Khendriksen E. S., Van Breda M. F. Teoriya bukhgalterskogo ucheta / Per. s angl. prof. Ya. V. Sokolova. — M. : Finansy i statistika, 1997.

6. Antoni R. N. Osnovy bukhgalterskogo ucheta / Per. s angl. B. Khersonskogo i M. Shneyderman; nauch. redaktor T. Krylova. — M. : Pressa, 1992. — 320 p.

7. Blank I. A. Upravlenie formirovaniem kapitala. — K. : Nika-Tsentr, 2000. — 512 p.

8. Sokolov Ya. V., Kovalev V. V. O nekotorykh zabluzhdeniyakh zapadnykh spetsialistov v otsenke bukhgalterskogo ucheta v Rossii // Bukhgalterskiy uchet. — 1995. — № 3.

9. Kuter M. I. Teoriya bukhgalterskogo ucheta: uchebnik. — Vol. 3, pererab. i dop. — M. : Finansy i statistika, 2008. — 591 p.

THE DIVERSITY OF PROPERTIES OF HEMPY OIL OF VARIOUS ORIGINS

The diversity of fatty acids profiles of hemp oil has been studied. The isomerization of cis-double bonds to trans- double bonds has been discussed.

Key words: hemp oil fatty acids profile, trans-double bonds, isomerization of cis-bonds.

REFERENCES

1. Fleming M. P., Clarke R. C. Phyisical evidence for the antiquity of Cannabis sativa L. (Cannabaceae) // J. of the International Hemp Association. — 1998. — Vol. 5(2). — рр. 80−92.

2. Даль В. Постное масло // Толковый словарь живого великорусского языка. — М. : Русский язык, 1978. — Т. 3. — С. 156.

3. Callaway J., Tennila T., Pate D. Occurence of “omega-3” stearidonic acid (cis-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid) in hemp (Cannabis sativa L.) seed // J. of the International Hemp Ass. — 1996. — V. 3. — No. 2. — рр. 98−103.

4. Gossortkomissiya RF. Kharakteristiki selektsionnykh dostizheniy. — Access mode: www.old.gossort.com/xrcts/xrct_12.html {data obrashcheniya 08.10.2014}.

5. Sommerfeld M. Trans unsaturated fatty acids in natural products and processed foods // Prog. Lipid Res. — 1983. — № 22(3). — рр. 221−233.

6. Steinhart H. Rickert R., Winkler K. Trans fatty acids (TFA): analysis, occurrence, intake and clinical relevance // Eur. J. Med. Res. — 2003. — № 20(8). — рр. 358−362.

EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

INDUSTRIAL ECONOMICS

Lapik V. P.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State Agricultural Academy"

FEATURES OF CALCULATION OF THE DEPTH OF THE TRACK OF THE TRACKED LAYING VEHICLE WITH RUBBER-CORD TRACKS

Theoretical dependences for determination of depth of a track of the caterpillar propeller with the rubber-cord tracks possessing an elastic component are stated.

Key words: caterpillar propeller, rubber-cord tracks, dynamic loadings, tracks.

REFERENCES

1. Tanklevskiy M. M. Prokhodimost' mashin. — Kiev , 1990. — 155 p.

2. Emel'yanov A. M. Issledovanie vliyaniya formy opornoy poverkhnosti dvizhitelya na prokhodimost' gusenichnykh uborochno-trasportnykh mashin v usloviyakh Dal'nego Vostoka : dis. ... kand. tekhn. nauk / Emel'yanov A. M. — Blagoveshchensk , 1981. — 181 p.

3. Ksenevich N. P., Skotnikov V. A., Lyasko M. I. Khodovaya sistema — pochva — urozhay. — M. : Agropromizdat, 1985. — 304 p.

AUTOMOBILE TRANSPORT

Chutcheva Yu. V., Makhmudov T. S.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga Region State Technological University"

CRITERIA OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF MEMBRANE AND ABSORBING GAS-DIVIDING SYSTEMS

The criteria of efficiency of functioning of membrane and absorbing gas-dividing systems of the consumer properties of biogas providing improvement allowing the defining of the parameters of membrane and absorbing gas-dividing systems on the basis of the developed imitating mathematical model are defined.

Key words: mass transfer, membrane technologies, gas separation, criterion function, biogas.

REFERENCES

1. Standart ISO: 14532:2001. MKS 01.040.75; 75.060. — M. : FGUP STANDARTINFORM, 2006.

2. GOST 5542−87. Gazy goryuchie prirodnye dlya promyshlennogo i kommunal'no-bytovogo naznacheniya. — Vved. 1988–01–01. — M. : IPK izd-vo standartov, 2000. — 3 p.

3. Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V. Anaerobnaya pererabotka otkhodov dlya polucheniya biogaza // Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya sel'skogo khozyaystva. — 2008. — № 6. — pp. 42−43.

4. Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V. Intensifikatsiya protsessa anaerobnoy pererabotki otkhodov zhivotnovodstva // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2010. — № 19. — pp. 334−337.

5. Sidyganov Yu. N. Rezul'taty eksperimental'nykh issledovaniy biogazovoy ustanovki s sistemoy barbotazhnogo peremeshivaniya / Yu. N. Sidyganov, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, D. V. Butusov, A. V. Feoktistov // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2010. — № 20. — pp. 299−303.

6. Sidyganov Yu. N. Razrabotka i issledovanie raboty membranno-absorbtsionnoy gazorazdelitel'noy sistemy obespechivayushchey uluchshenie potrebitel'skikh svoystv biogaza / D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, E. V. Levin, A. Yu. Okunev // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2011. — № 23. — pp. 377−384.

7. Sidyganov Yu. N. Matematicheskoe modelirovanie protsessov avtonomnogo energoobespecheniya teplichnogo kompleksa na baze mestnykh vozobnovlyaemykh istochnikov energii / E. M. Onuchin, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, A. A. Medyakov, R. V. Yablonskiy // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2011. — № 5. — pp. 92−97.

8. Sidyganov Yu. N. Vychislitel'nyy eksperiment funktsionirovaniya sistemy avtonomnogo energoobespecheniya teplichnogo kompleksa na baze mestnykh vozobnovlyaemykh istochnikov energii / Yu. N. Sidyganov, E. M. Onuchin, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, A. A. Medyakov, R. V. Yablonskiy // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2011. — № 5. — pp. 70−75.

9. Sidyganov Yu. N. Ispol'zovanie komp'yuternogo modelirovaniya dlya otsenki pokazateley ekonomicheskoy effektivnosti v zadachakh upravleniya ob"ektami APK / Yu. N. Sidyganov, E. M. Onuchin, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, A. A. Medyakov, R. V. Yablonskiy // Izvestiya Mezhdunarodnoy akademii agrarnogo obrazovaniya. — 2012. — T. 2. — № 14. — pp. 255−264.

10. Sidyganov Yu. N. Tekhnicheskaya sistema membranno-absorbtsionnogo gazorazdeleniya, obespechivayushchaya uluchshenie potrebitel'skikh svoystv biogaza / Yu. N. Sidyganov, D. V. Kostromin, D. N. Shamshurov, E. V. Levin, A. Yu. Okunev // Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: Nauka i vysshee professional'noe obrazovanie. — 2012. — № 3. — pp. 193−198.

11. Sidyganov Yu. N. Intensivnaya tekhnologiya proizvodstva biogaza: monografiya / Yu. N. Sidyganov, D. V. Kostromin, D. N. Shamshurov, A. A. Medyakov. — Yoshkar-Ola : Povolzhskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet, 2013. — 332 p.

GRAIN-PRODUCTIVE SUBCOMPLEX: CURRENT STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS

The main tendencies of development of a domestic grain-productive sub-complex and prospect of its change in conditions of the imposed economic sanctions are being considered.

Key words: agriculture, agro-industrial complex, production of grain crops.

REFERENCES

1. Bogdanova O. V., Lemetti Yu. A. Ustoychivoe razvitie sel'skogo khozyaystva: problemy i perspektivy. — Tver' : Tverskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya, 2012. — 174 p.

2. Altukhov A. I. Ustoychivost' zernovogo khozyaystva i rynka zerna — osnova ikh razvitiya // Khleboprodukty. — 2013. — № 9 [Electronic resource]. — Access mode: www.khlebprod.ru/index.php/component/content/article/103-texts/zhurnaly-13-goda/09-13/801.

3. Didmanidze O. N. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley / O. N. Didmanidze [etc.]. — M. : OOO «UMTs «Triada», 2012. — 455 p.

4. Burak M. L. Analiz osnovnykh meropriyatiy tekhnicheskoy i tekhnologicheskoy modernizatsii sel'skogo khozyaystva // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2013. — № 5. — pp. 40–44.

5. Lapshin A. E., Lapshina G. V. Upravlenie formirovaniem konkurentnykh preimushchestv v agrarnom sektore rossiyskoy ekonomiki // Vestnik Ul'yanovskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii. — 2008. — № 2. — pp. 61−64.

Novikov E. V., Voronov P. V., Lakhno A. V., Bobryshev A. N.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev" Non-State Educational Institution of Additional Professional Education "Profi" InstituteFederal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Penza State University of Architecture and Construction"

KINETIC PROCESSES IN COMPOSITES AT INFLUENCE OF HOSTILE ENVIRONMENT

Kinetic changes of physics and technical characteristics of composites are manifested as a result of the joint implementation of the chemical, physical and relaxation processes. In article kinetic processes in composites as a result of influence of hostile environment are analyzed.

Key words: composite, kinetics, change in mass, hostile environment, diffusion.

REFERENCES

1. Zubarev P. A., Lakhno A. V., Rylyakin E. G. Proizvodstvennyi process polucheniya zashitnyh polyurethanovyh pokrytii // Molodoi uchenyi. — 2014. — No. 5 (64). — pp. 57–59.

2. Lakhno A. V., Bobryshev A. N., Zubarev P. A., Petrenko V. O., Novikov E. V. Nekotorye aspekty usilenya polymernyh compositov // Mejdunarodnyi techniko- economicheskiy jurnal. — 2012. — No. 5. — pp. 100–106.

3. Bobryshev A. N., Pepper B. T., Zubarev P. A., Lakhno A. V., Jugs P. I., Tyapkin V. A. Diffusiya v dispersno-napolnennyh compozitah // Nauchnyi bulleten` Voronezhskogo gosudarstvennogo selskohozyastvennogo i stroitelnogo universiteta. "Physicheskie i Chemicheskie Problemy i Vysokyie Technologyii Stroitel`nogo materialovedeniya" series. — 2013. — No. 6. — pp. 97–104.

4. "Novodvor" [Electronic resource]. — Access mode: www.novodvor.ru/statji/vliyanie-agressivnyh-sred-na-prochnost-i-dolgovechnost-kompozitov.

5. Bobryshev A. N., Solomatov V. I., Avdeev R. I. Osobennosti kineticheskih processov pri topologicheskom rassmotrennie // Sovremennye problemy Stroitel`nogo materialovedeniya: Materialys pyatoy serii academicheskih chetiniy PAACH. — Voronezh: VGASA, 1999. — pp. 42–44.

6. Lakhno A. V., Ravens P. V., Bobryshev A. N. Kineticheskie processy v compositnyh systemah. – Germanya: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. — 116 p.

7. Bobryshev A. N., Ravens P. V., Galimov E. R., Lakhno A. V., Abdullin I. A. Kineticheskie modelli snyatya napryajenya v compositah // Bulleten`Kazanskogo technologicheskogo univer-siteta. — 2014. — T. 17. — No. 14. — Page 431-434.

8. Vorobyova G. Ya. Corrosionaya soprotivlyaemost` materialov v surovyh usloviyah s chemi-cheskimi productami. — 2nd izd., pereizd. i dopol. — M. : Himiya, 1975. — 816 p.

9. Bobryshev A. N., Zharin D. E., Kondratyeva E. V., etc. Epoxidnye i polyuretanovye constructionnye composity. — Saratov : Sarat. gos. techn. un-t, 2005. — 159 p.

10. Petrenko V. O., Lakhno A. V., Novikov E. V. Modellirovanye optimal`noi concentratsyi componentov remontnogo kleevogo sostava // Mejdunarodnyi techniko- economicheskiy jurnal. – 2011. — No. 3. — pp. 110–112.

11. Bobryshev A. N., Lakhno A. V., Zubarev P. A., Jugs P. I., Bobryshev A. A., Tumanova N. N. Perspektivnost` modificatsyi epoksipoliuretanovyh kremniyorganicheskyh soedennii // Bulleten` central`nogo regional`nogo offica Rossiskoy akademii selskohozyastvennyh i stroitelnyh nauk. – 2011. — No. 15. — pp. 180–186.

12. Bobryshev A. N., Zubarev P. A., P. I., Lakhno A. V. Jugs. Analiz raspredeleniya napolnitelya v structure compositov // Internet Vestnyk VOLGGASU. — 2012. — No. 1 (20). — 28 p.

13. Bobryshev A. N., Zubarev P. A., Lakhno A. V. Vliyanie aminosoderzhashchikh dobavok na svoistva polyurethanovyh compositov // Mestnoe selskoe hozyastvo i stroiteltsvo. — 2014. — No. 2. — pp. 35–39.

Kovalenko V. P., Pulyaev N. N., Todoriv A. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

Zimin N. E., Akimov E. B.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

METHODS OF STORAGE OF HYDROGEN IN THE CONDITIONS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Advantages and shortcomings of use of hydrogen as alternative fuel, and also the existing methods of storage of hydrogen in the conditions of agro-industrial complex are being considered.

Key words: hydrogen, methods of storage of hydrogen in the conditions of agro-industrial complex, potential of explosion, safety.

REFERENCES

1. Todoriv A. V. Perehod na alternativnye vidy topliva kak sposob povyshenyia energeticheskoy i ecologicheskoy effectivnosti transporta // Mejdunarodnyi technico-economicheskiy jurnal. — 2013. — № 5. — pp. 109–114.

2. Gamburg D. Yu., Semenov V. P., Dubovkin N. F. Vodorod. Svoitsva, poluchenie, chranenie, transportirovanie, primenenie: Spravochnik. - M.: Chimiya, 1989. — 672 p.

3. Emel`yanov V. E., Krylov I. F. Alternativnye ecologicheski chistye vidy topliva dlya avtomobilei: svoitstva, raznovidnosti, primenenie. — M.: AST, Astrel, 2004. — 128 p.

4. Manusyadjants O. I., Smal` O. V. Avtomobinye exploitatsionnye materialy. — M.: Transport, 2007. — 271 p.

DIAGNOSTICS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CONCENTRATION OF PRODUCTION IN COMMODITY FISH BREEDING

Results of research of process of concentration in fish breeding of farms of Central Federal District of Russia are presented. Factors and indicators of concentration of production, its efficiency are defined. Methodological questions of a choice of the optimum sizes of the enterprises in relation to regional conditions of production are considered.

Key words: concentration and its forms, concentration factors, efficiency of concentration, optimum sizes of the enterprises.

REFERENCES

1. Marks K., Engel's F. Sochineniya. — M. : Izd-vo polit. lit-ry, 1988. — T. 23. — 642 p.

2. Il'yasov S. V. Akvakul'tura — perspektivnoe napravlenie otrasli // Rybnoe khozyaystvo. — 2006. — № 5. — pp. 4−5.

3. Kokorev Yu. I. Rybokhozyaystvennyy kompleks Rossii: puti ego finansovo-ekonomicheskoy stabilizatsii // Rybnoe khozyaystvo. — 2000. — № 2 — pp. 3−5.

4. Mikodina E. V., Maslova O. N., Zaytseva Yu. B. Vidovoe raznoobrazie ob"ektov marikul'tury, problemy ikh iskusstvennogo vosproizvodstva i tovarnogo vyrashchivaniya // Finansovyy ekspert. — 2006. — № 1 (16). — pp. 102–113.

5. Fedyaev V. E., Slepiev V. A., Shmakova Z. I., Artamonova T. I., Kiselev A. Yu. Metodicheskie rekomendatsii po energeticheskoy otsenke effektivnosti tekhnologiy vyrashchivaniya ryby // Vserossiyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut presnovodnogo rybnogo khozyaystva (FGUP VNIIPRKh), 2013. — 6 p.

6. Zimin N. E. Diagnostika finansovogo sostoyaniya predpriyatiya. — M. : OOO «UMTs «Triada», 2014. — 283 p.

7. Strategiya razvitiya akvakul'tury v Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda [Electronic resource]. — Access mode: www.msx./ru./documents /shou/12208.77.

8. Akimov E. B. Osnovnye napravleniya intensifikatsii prudovogo rybovodstva v Rossii // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2014. — № 1. — pp. 60−64.

9. Akimov E. B. Razvitie akvakul'tury kak vazhneyshee napravlenie rybnogo khozyaystva // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2013. — № 4. — pp. 52−56.

Agafonov V. P., Obolensky N. V.

Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute" (T. Knyaginino, Nizhny Novgorod Region, Russia)

THE RESEARCH OF THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF BREWING ON THE BASIS OF EXPERT POLL OF CONSUMERS IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

Results of research (poll) of the Nizhny Novgorod consumers of beer who consider as one of the perspective directions of development of local brewing opposition to large beer business by creation of a network of the pubs and clubs realizing exclusively local production are considered. To take such step — one of the most popular recommendations to local producers from adherents of the mixed consumption strategy, along with transition under control of the large companies and the request for the help to local authorities.

Key words: expert poll, consumption of local beer, consumption of illocal beer, producers, consumers.

REFERENCES

1. Averkin M. G. Kommunikatsii v sisteme sotsial'nogo upravleniya (sotsio-ekonomicheskiy aspekt): monografiya. — N. Novgorod : NIU RANKhiGS, 2013. — 350 p.

2. Ragulina Yu. Modelirovanie protsessov razrabotki i prinyatiya upravlencheskogo resheniya // Mikroekonomika. — 2008. — T. 2. — pp. 4−9.

3. Sandu I. S., Ryzhenkova N. E. Teoreticheskie i metodologicheskie aspekty formirovaniya innovatsionnykh sistem // Prikladnye ekonomicheskie issledovaniya. — 2014. — № 1. — pp. 44−49.

4. Ekonomika i organizatsiya syr'evoy bazy pivovarennoy promyshlennosti / Pod red. Prof. I. A. Altukhova. — N. Novgorod : NGSKhA, 2009. — 150 p.

5. Veselovskiy M. Ya. Etapy razvitiya i sovremennoe sostoyanie strakhovaniya // Prikladnye ekonomicheskie issledovaniya. — 2014. — № 2. — pp. 23−32.

6. Chepik D. A., Troshin A. S., Kozerod Yu. M., Botasheva L. Kh., Petukhov V. D. Formirovanie elementov infrastruktury innovatsionnoy sistemy APK na osnove mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. — M. : Nauchnyy konsul'tant, 2014. — p. 38.

Reva V. S., Glechikova N. A., Reva A. F.

Azovo-Chernomorsk Engineering Institute Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State Agricultural University"

FORECASTING OF CHANGE OF KEY PARAMETERS OF TECHNICAL BASE AND MODELLING OF RESTORATION OF THE DEPRECIATION FUND OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Versions of expected scenarios (optimistic, realistic, pessimistic) changes of quantitative parameters of different types of equipment are considered. Forecasting is executed on a long-term outlook, till 2020.

Key words: agricultural production, technical base, forecasting, versions of expected scenarios, change of quantitative parameters of equipment.

REFERENCES

1. Rossiya v tsifrakh. 2010: Krat. stat. sb. — M. : Rosstat, 2012. — 558 p.

2. Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli : ucheb. posobie / kol-v avtorov; pod obshch. red. S. I. Makarova. — M. : KNORUS, 2007. — 232 p.

3. Kuz'menko O. V., Chumakova N. V. Prognozirovanie tsen na produktsiyu rastenievodstva // Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2007. — T. 5. — № 3. — pp. 126−130.

Kachanova L. S.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

RECOMMENDATIONS ABOUT THE CHOICE OF ECONOMICALLY EFFECTIVE TECHNOLOGY OF PROCESSING OF MANURE FOR REGIONS OF THE ROSTOV REGION

Dynamics of formation of a resource source of raw materials of production of high-quality organic fertilizers on areas and natural and agricultural zones of the Rostov region is considered. Taking into account the revealed volumes of potential production of high-quality organic fertilizers and possibility of providing the available arable lands with necessary nutritious elements, recommendations of the feasibility study on a choice of perspective resource-saving technologies of processing of manure in high-quality organic fertilizers according to zone features of a resource source of raw materials are developed.

Key words: covering (solid), liquid, semi-fluid manure, the concentrated organic fertilizers, the liquid concentrated organic fertilizers, the concentrated organic compost, level of an organic-presence of the agricultural areas, profitability of production.

REFERENCES

1. Zonal'nye sistemy zemledeliya Rostovskoy oblasti na 2013−2020 gg. / Pod obshch. red. V. N. Vasilenko. — Rostov-na-Donu : OOO «Donskoy izdatel'skiy dom», 2013. — Ch. 1. — 240 p.

2. Zonal'nye sistemy zemledeliya Rostovskoy oblasti na 2013−2020 gg. / Pod obshch. red. V. N. Vasilenko. — Rostov-na-Donu : OOO «Donskoy izdatel'skiy dom», 2013. — Ch. II. — 250 p.

3. Sistema vedeniya zhivotnovodstva Rostovskoy oblasti na 2014−2020 gody / Pod red. V. N. Vasilenko, A. I. Klimenko. — Rostov-na-Donu , 2013. — 498 p.

4. Kachanova L. S., Bondarenko A. M. Organizational economic justification of development and applications of resource-saving production technologies of high-quality organic fertilizers // European Science and Technology: 7th International scientific conference. — Munich 2014. — Vol. 1. — pp. 237−247.

5. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 346 ot 5 iyunya 2013 g. «Pererabotka navoza krupnogo rogatogo skota v vysokokachestvennye organicheskie udobreniya v SPK (kolkhoz) «Kolos» Matveevo-Kurganskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2013. — 116 p.

6. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 309 ot 11 iyunya 2012 g. «Pererabotka navoza krupnogo rogatogo skota v vysokontsentrirovannogo organicheskogo kompostaachestvennye organicheskie udobreniya v SPK (kolkhoz) imeni S. G. Shaumyana Myasnikovskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2012. — 81 p.

7. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 379 ot 25 aprelya 2014 g. «Pererabotka navoza krupnogo rogatogo skota v vysokokachestvennye organicheskie udobreniya v SPK kolkhoze «RODINA» Matveevo-Kurganskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : AChII FGBOU VPO DGAU, 2014. — 124 p.

8. Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote po dogovoru № 281 ot 15 aprelya 2012 g. «Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie sistemy nakopleniya navoza KRS i ovets, proizvodstva vysokokachestvennykh organicheskikh udobreniy i ikh ispol'zovaniya v rastenievodstve dlya OOO «Agropromyshlennaya kompaniya «Zavetnoe» Zavetinskogo rayona Rostovskoy oblasti» / A. M. Bondarenko [etc.]. — Zernograd : FGBOU VPO AChGAA, 2012. — 72 p.

AGRONOMY

Makuha O. V., Vinogradov D. V., Hromtsev D. F.

State Higher Educational Institution "Kherson State Agricultural University", Ukraine

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ryazan State Agrotechnological University of P. A. Kostychev"

PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CROPS OF FENNEL ORDINARY

Influence of elements of technology of cultivation (background of food, terms of crops, row-spacing width) on photosynthetic activity of fennel ordinary is being described. The structure of photosynthetic potential and the dynamics of net productivity of photosynthesis on the interphase periods of culture are being presented.

Key words: fennel ordinary, photosynthetic activity of crops, photosynthesis, photosynthetic potential, net productivity of photosynthesis, background of food, fertilizer, crops terms, row-spacing width.

REFERENCES

1. Nikolaev E. V., Nazarenko L. G., Mel'nikov M. M. Krymskoe polevodstvo: spravochnoe posobie. — Simferopol' : Tavrida, 1998. — pp. 254−259.

2. Khromtsev D. F., Vinogradov D. V. Vozmozhnost' vozdelyvaniya maslichnykh i efiromaslichnykh kul'tur v Ryazanskoy oblasti // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2013. — № 4. — pp. 52−54.

3. Praktikum po rastenievodstvu: uchebnoe posobie / D. V. Vinogradov, N. V. Vavilova, N. A. Duktova, P. N. Vanyushin. — Ryazan' : RGATU, 2014. — 320 p

4. Bown D. Encyclopedia of herbs & their uses. — London : Dorling Kindersley, 1995. — pp. 22−383.

5. Vinogradov D. V. Biokhimicheskaya otsenka semyan maslichnykh kul'tur yuga Necherno-zem'ya // Molodezh' i innovatsii — 2009: mater. mezhd. nauch.-praktich. konf. — Gorki : BGSKhA, 2009. — Ch. 1. — pp. 30−33.

6. Vinogradov D. V. Novaya maslichnaya kul'tura dlya Ryazanskoy oblasti // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2009. — № 4. — pp. 32−34.

7. Kuznetsov V. V., Dmitrieva G. A. Fiziologiya rasteniy: uchebnik. — M. : Abris, 2011. — 784 p.

8. Nichiporovich A. A. Fiziologiya fotosinteza i produktivnost' rasteniy // Fiziologiya fotosinteza. — M. : Nauka, 1982. — pp. 7−33.

9. Genders R. Scented Flora of the World. — London : Robert Hale, 1994. — pp. 52−69.

10. Zіnchenko O. І. Roslinnitstvo: pіdruchnik / O. І. Zіnchenko, V. N. Salatenko, M. A. Bіlonozhko; za red. O. І. Zіnchenka. — K. : Agrarna osvіta, 2001. — pp. 55−60, 435−437.

11. Fotosinteticheskaya deyatel'nost' rasteniy v posevakh / A. A. Nichiporovich, L. E. Stroganova, S. N. Chmora, I. P. Vlasova. — M. : Izd-vo AN SSSR, 1961. — 133 p.

12. Vinogradov D. V. Nauchno-prakticheskie aspekty introduktsii maslichnykh kul'tur v yuzhnoy chasti Nechernozemnoy zony Rossii // Introduktsiya rasteniy: teoreticheskie, metodicheskie i prikladnye problemy: materialy Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 70-letiyu botanicheskogo sada-instituta MarGTU i 70-letiyu professora M. M. Kotova, 2009. — pp. 16−18.

13. Fedorchuk M. І., Makukha O. V. Ekonomіchna otsіnka tekhnologії viroshchuvannya fenkhelyu zvichaynogo pri іntroduktsії v umovakh pіvdennogo Stepu Ukraїni // Zroshuvane zemlerobstvo. — 2013. — Vip. 59. — pp. 194−196.

14. Vinogradov D. V., Verteletskiy I. A. Rost i razvitie maslichnykh kul'tur pri raznom urovne mineral'nogo pitaniya // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2011. — № 4. — pp. 99−102.

Shur A. V., Valko V. P., Vinogradov D. V.

Public Institution of Higher Education "Belarussian-Russian University"

Establishment of Education "Belarusian State Agricultural Technical University"

Federal Public Budgetary Educational Institution "Ryazan State Agro-Technological University named after P. A. Kostychev"

FERMENTATIVNY ACTIVITY OF THE SOIL AT VARIOUS LEVELS OF AGROTECHNICAL INTERVENTIONS AT CULTIVATION OF POTATOES

Influence of bladed and non-bladed processing of the soil and various options of application of fertilizers on fermentative activity of the soil is being presented.

Key words: potatoes, processing of the soil, application of fertilizers, fermentative activity of the soil.

REFERENCES

1. Val'ko V. P., Shchur A. V. Osobennosti biotekhnologicheskogo zemledeliya. — Minsk : BGATU, 2011. — 196 p.

2. Golokha V. V. Izmenenie biologicheskoy aktivnosti chernozema opodzolennogo tyazhelosuglinistogo v mnogoletnem statsionarnom opyte s udobreniyami : avtoref. dis. … kand. s.-kh. nauk / V. V. Golokha. — L. : Pushkin, 1979.

3. Zvyagintsev D. G. Pochva i mikroorganizmy. — M. : MGU, 1987.

4. Koryagina L. A. Mikrobiologicheskie osnovy povysheniya plodorodiya pochv. — Minsk : Nauka i tekhnika, 1983.

5. Kurchevskiy S. M., Vinogradov D. V. Rol' agromeliorativnykh priemov v uluchshenii osnovnykh agrofizicheskikh svoystv supeschanoy dernovo-podzolistoy pochvy // Agropanorama. — № 6. — 2013. — pp. 10–12.

6. Kurchevskiy S. M., Vinogradov D. V. Izmenenie osnovnykh svoystv dernovo-podzolistoy supeschanoy pochvy pod deystviem organo-mineral'nykh udobreniy i bakterial'nogo preparata «Baykal EM-1» // Vestnik UO BGSKhA. — 2013. — № 4. — pp. 113−117.

7. Manzhosov V. P., Maymusov V. N. Nitrifikatsionnaya sposobnost' dernovo-podzolistoy pochvy i urozhaynost' polevykh kul'tur // Pochvovedenie. — 1993. — № 8.

8. Marfenina O. E., Mirchink T. G. Mikroskopicheskie griby pri antropogennom vozdeystvii na pochvu // Pochvovedenie. — 1988. — № 9.

Illarionova K. V., Grigoriev S. V.

Public Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg Trade and Economic University"

Federal Public Budgetary Scientific Institution "All-Russian Research Institute of Plant Growing of N. I. Vavilov"

THE DIVERSITY OF PROPERTIES OF HEMPY OIL OF VARIOUS ORIGINS

The diversity of fatty acids profiles of hemp oil has been studied. The isomerization of cis-double bonds to trans- double bonds has been discussed.

Key words: hemp oil fatty acids profile, trans-double bonds, isomerization of cis-bonds.

REFERENCES

1. Fleming M. P., Clarke R. C. Phyisical evidence for the antiquity of Cannabis sativa L. (Cannabaceae) // J. of the International Hemp Association. — 1998. — Vol. 5(2). — рр. 80−92.

2. Даль В. Постное масло // Толковый словарь живого великорусского языка. — М. : Русский язык, 1978. — Т. 3. — С. 156.

3. Callaway J., Tennila T., Pate D. Occurence of “omega-3” stearidonic acid (cis-6,9,12,15-octadecatetraenoic acid) in hemp (Cannabis sativa L.) seed // J. of the International Hemp Ass. — 1996. — V. 3. — No. 2. — рр. 98−103.

4. Gossortkomissiya RF. Kharakteristiki selektsionnykh dostizheniy. — Access mode: www.old.gossort.com/xrcts/xrct_12.html {data obrashcheniya 08.10.2014}.

5. Sommerfeld M. Trans unsaturated fatty acids in natural products and processed foods // Prog. Lipid Res. — 1983. — № 22(3). — рр. 221−233.

6. Steinhart H. Rickert R., Winkler K. Trans fatty acids (TFA): analysis, occurrence, intake and clinical relevance // Eur. J. Med. Res. — 2003. — № 20(8). — рр. 358−362.

EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Lapik V. P.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State Agricultural Academy"

FEATURES OF CALCULATION OF THE DEPTH OF THE TRACK OF THE TRACKED LAYING VEHICLE WITH RUBBER-CORD TRACKS

Theoretical dependences for determination of depth of a track of the caterpillar propeller with the rubber-cord tracks possessing an elastic component are stated.

Key words: caterpillar propeller, rubber-cord tracks, dynamic loadings, tracks.

REFERENCES

1. Tanklevskiy M. M. Prokhodimost' mashin. — Kiev , 1990. — 155 p.

2. Emel'yanov A. M. Issledovanie vliyaniya formy opornoy poverkhnosti dvizhitelya na prokhodimost' gusenichnykh uborochno-trasportnykh mashin v usloviyakh Dal'nego Vostoka : dis. ... kand. tekhn. nauk / Emel'yanov A. M. — Blagoveshchensk , 1981. — 181 p.

3. Ksenevich N. P., Skotnikov V. A., Lyasko M. I. Khodovaya sistema — pochva — urozhay. — M. : Agropromizdat, 1985. — 304 p.

AUTOMOBILE TRANSPORT

Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga Region State Technological University"

CRITERIA OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF MEMBRANE AND ABSORBING GAS-DIVIDING SYSTEMS

The criteria of efficiency of functioning of membrane and absorbing gas-dividing systems of the consumer properties of biogas providing improvement allowing the defining of the parameters of membrane and absorbing gas-dividing systems on the basis of the developed imitating mathematical model are defined.

Key words: mass transfer, membrane technologies, gas separation, criterion function, biogas.

REFERENCES

1. Standart ISO: 14532:2001. MKS 01.040.75; 75.060. — M. : FGUP STANDARTINFORM, 2006.

2. GOST 5542−87. Gazy goryuchie prirodnye dlya promyshlennogo i kommunal'no-bytovogo naznacheniya. — Vved. 1988–01–01. — M. : IPK izd-vo standartov, 2000. — 3 p.

3. Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V. Anaerobnaya pererabotka otkhodov dlya polucheniya biogaza // Mekhanizatsiya i elektrifikatsiya sel'skogo khozyaystva. — 2008. — № 6. — pp. 42−43.

4. Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V. Intensifikatsiya protsessa anaerobnoy pererabotki otkhodov zhivotnovodstva // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2010. — № 19. — pp. 334−337.

5. Sidyganov Yu. N. Rezul'taty eksperimental'nykh issledovaniy biogazovoy ustanovki s sistemoy barbotazhnogo peremeshivaniya / Yu. N. Sidyganov, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, D. V. Butusov, A. V. Feoktistov // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2010. — № 20. — pp. 299−303.

6. Sidyganov Yu. N. Razrabotka i issledovanie raboty membranno-absorbtsionnoy gazorazdelitel'noy sistemy obespechivayushchey uluchshenie potrebitel'skikh svoystv biogaza / D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, E. V. Levin, A. Yu. Okunev // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. — 2011. — № 23. — pp. 377−384.

7. Sidyganov Yu. N. Matematicheskoe modelirovanie protsessov avtonomnogo energoobespecheniya teplichnogo kompleksa na baze mestnykh vozobnovlyaemykh istochnikov energii / E. M. Onuchin, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, A. A. Medyakov, R. V. Yablonskiy // Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal. — 2011. — № 5. — pp. 92−97.

8. Sidyganov Yu. N. Vychislitel'nyy eksperiment funktsionirovaniya sistemy avtonomnogo energoobespecheniya teplichnogo kompleksa na baze mestnykh vozobnovlyaemykh istochnikov energii / Yu. N. Sidyganov, E. M. Onuchin, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, A. A. Medyakov, R. V. Yablonskiy // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2011. — № 5. — pp. 70−75.

9. Sidyganov Yu. N. Ispol'zovanie komp'yuternogo modelirovaniya dlya otsenki pokazateley ekonomicheskoy effektivnosti v zadachakh upravleniya ob"ektami APK / Yu. N. Sidyganov, E. M. Onuchin, D. N. Shamshurov, D. V. Kostromin, A. A. Medyakov, R. V. Yablonskiy // Izvestiya Mezhdunarodnoy akademii agrarnogo obrazovaniya. — 2012. — T. 2. — № 14. — pp. 255−264.

10. Sidyganov Yu. N. Tekhnicheskaya sistema membranno-absorbtsionnogo gazorazdeleniya, obespechivayushchaya uluchshenie potrebitel'skikh svoystv biogaza / Yu. N. Sidyganov, D. V. Kostromin, D. N. Shamshurov, E. V. Levin, A. Yu. Okunev // Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: Nauka i vysshee professional'noe obrazovanie. — 2012. — № 3. — pp. 193−198.

11. Sidyganov Yu. N. Intensivnaya tekhnologiya proizvodstva biogaza: monografiya / Yu. N. Sidyganov, D. V. Kostromin, D. N. Shamshurov, A. A. Medyakov. — Yoshkar-Ola : Povolzhskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet, 2013. — 332 p.

Novikov E. V., Voronov P. V., Lakhno A. V., Bobryshev A. N.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev" Non-State Educational Institution of Additional Professional Education "Profi" InstituteFederal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Penza State University of Architecture and Construction"

KINETIC PROCESSES IN COMPOSITES AT INFLUENCE OF HOSTILE ENVIRONMENT

Kinetic changes of physics and technical characteristics of composites are manifested as a result of the joint implementation of the chemical, physical and relaxation processes. In article kinetic processes in composites as a result of influence of hostile environment are analyzed.

Key words: composite, kinetics, change in mass, hostile environment, diffusion.

REFERENCES

1. Zubarev P. A., Lakhno A. V., Rylyakin E. G. Proizvodstvennyi process polucheniya zashitnyh polyurethanovyh pokrytii // Molodoi uchenyi. — 2014. — No. 5 (64). — pp. 57–59.

2. Lakhno A. V., Bobryshev A. N., Zubarev P. A., Petrenko V. O., Novikov E. V. Nekotorye aspekty usilenya polymernyh compositov // Mejdunarodnyi techniko- economicheskiy jurnal. — 2012. — No. 5. — pp. 100–106.

3. Bobryshev A. N., Pepper B. T., Zubarev P. A., Lakhno A. V., Jugs P. I., Tyapkin V. A. Diffusiya v dispersno-napolnennyh compozitah // Nauchnyi bulleten` Voronezhskogo gosudarstvennogo selskohozyastvennogo i stroitelnogo universiteta. "Physicheskie i Chemicheskie Problemy i Vysokyie Technologyii Stroitel`nogo materialovedeniya" series. — 2013. — No. 6. — pp. 97–104.

4. "Novodvor" [Electronic resource]. — Access mode: www.novodvor.ru/statji/vliyanie-agressivnyh-sred-na-prochnost-i-dolgovechnost-kompozitov.

5. Bobryshev A. N., Solomatov V. I., Avdeev R. I. Osobennosti kineticheskih processov pri topologicheskom rassmotrennie // Sovremennye problemy Stroitel`nogo materialovedeniya: Materialys pyatoy serii academicheskih chetiniy PAACH. — Voronezh: VGASA, 1999. — pp. 42–44.

6. Lakhno A. V., Ravens P. V., Bobryshev A. N. Kineticheskie processy v compositnyh systemah. – Germanya: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. — 116 p.

7. Bobryshev A. N., Ravens P. V., Galimov E. R., Lakhno A. V., Abdullin I. A. Kineticheskie modelli snyatya napryajenya v compositah // Bulleten`Kazanskogo technologicheskogo univer-siteta. — 2014. — T. 17. — No. 14. — Page 431-434.

8. Vorobyova G. Ya. Corrosionaya soprotivlyaemost` materialov v surovyh usloviyah s chemi-cheskimi productami. — 2nd izd., pereizd. i dopol. — M. : Himiya, 1975. — 816 p.

9. Bobryshev A. N., Zharin D. E., Kondratyeva E. V., etc. Epoxidnye i polyuretanovye constructionnye composity. — Saratov : Sarat. gos. techn. un-t, 2005. — 159 p.

10. Petrenko V. O., Lakhno A. V., Novikov E. V. Modellirovanye optimal`noi concentratsyi componentov remontnogo kleevogo sostava // Mejdunarodnyi techniko- economicheskiy jurnal. – 2011. — No. 3. — pp. 110–112.

11. Bobryshev A. N., Lakhno A. V., Zubarev P. A., Jugs P. I., Bobryshev A. A., Tumanova N. N. Perspektivnost` modificatsyi epoksipoliuretanovyh kremniyorganicheskyh soedennii // Bulleten` central`nogo regional`nogo offica Rossiskoy akademii selskohozyastvennyh i stroitelnyh nauk. – 2011. — No. 15. — pp. 180–186.

12. Bobryshev A. N., Zubarev P. A., P. I., Lakhno A. V. Jugs. Analiz raspredeleniya napolnitelya v structure compositov // Internet Vestnyk VOLGGASU. — 2012. — No. 1 (20). — 28 p.

13. Bobryshev A. N., Zubarev P. A., Lakhno A. V. Vliyanie aminosoderzhashchikh dobavok na svoistva polyurethanovyh compositov // Mestnoe selskoe hozyastvo i stroiteltsvo. — 2014. — No. 2. — pp. 35–39.

Kovalenko V. P., Pulyaev N. N., Todoriv A. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

METHODS OF STORAGE OF HYDROGEN IN THE CONDITIONS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Advantages and shortcomings of use of hydrogen as alternative fuel, and also the existing methods of storage of hydrogen in the conditions of agro-industrial complex are being considered.

Key words: hydrogen, methods of storage of hydrogen in the conditions of agro-industrial complex, potential of explosion, safety.

REFERENCES

1. Todoriv A. V. Perehod na alternativnye vidy topliva kak sposob povyshenyia energeticheskoy i ecologicheskoy effectivnosti transporta // Mejdunarodnyi technico-economicheskiy jurnal. — 2013. — № 5. — pp. 109–114.

2. Gamburg D. Yu., Semenov V. P., Dubovkin N. F. Vodorod. Svoitsva, poluchenie, chranenie, transportirovanie, primenenie: Spravochnik. - M.: Chimiya, 1989. — 672 p.

3. Emel`yanov V. E., Krylov I. F. Alternativnye ecologicheski chistye vidy topliva dlya avtomobilei: svoitstva, raznovidnosti, primenenie. — M.: AST, Astrel, 2004. — 128 p.

4. Manusyadjants O. I., Smal` O. V. Avtomobinye exploitatsionnye materialy. — M.: Transport, 2007. — 271 p.