THE INTERNATIONAL
TECHNICAL-ECONOMIC
JOURNAL

Content

AGRICULTURAL ECONOMY

Chutcheva Yu. V., Makhmudov T. S.

ASSESSMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF TULA REGION

Romanenko Yu. D. (RETRACTED!)

THE BUDGETARY SUPPORT OF AGRARIAN SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF THE WTO

Vagin D. A., Romanov S. V.

ECONOMIC ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF WATER AND WATER-SPIRIT INJECTION AT OPERATION OF MACHINE AND TRACTOR UNITS

Rustamov A., Asadov E., Takhirov A.

BEEKEEPING ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NAKHCHYVANSKY AUTONOMOUS REPUBLIC

ECONOMIC ISSUES

Aliyeva T. M.

METHODOLOGICAL BASES OF CLUSTER APPROACH IN ECONOMY

Aslanzade I. A.

REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY AND WAY OF INCREASE OF COMPETITIVENESS

MANAGEMENT ISSUES

Andreeva G. B., Nikitina O. A. , Vinogradov D. V.

BRAND STRATEGY OF EDUCATIONAL INSTITUTION: MAIN MECHANISMS OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Novikova D. M.

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATION

Minnibayeva G. E.

NON-STATE (PRIVATE) SECTOR IN SYSTEM OF DOMESTIC HIGHER EDUCATION

AGRICULTURAL TECHNOLOGIES

Bondarenko A. M., Kachanova L. S.

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY OF THE ACCELERATED RESTORATION OF SOIL FERTILITY AND TECHNICAL TOOL FOR ITS REALIZATION

Shmigel V. V., Flyorova E. A., Bogdanova A. A., Sukhovsky N. A., Firago A. L., Kovalyova M. I.

THE ASSESSMENT OF TOXICOLOGICAL AND TOXIC-GENETICAL CHLORELLA VULGARIS INDICATORS AT THE TECHNOLOGY OF GROWING IN THE ELECTROSTATIC FIELD

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V.

CHOICE AND OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE MEMBRANE AND ABSORBING GAS-DIVIDING SYSTEMS, PROVIDING IMPROVEMENT OF THE BIOGAZ CONSUMER PROPERTIES

Petukhova N. A., Samoshin A. P., Gusev A. D., Melnikova V. M.

THE RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE METAL CORD RECEIVED IN THE FRIEZE WAY AS A PART OF CONCRETE DESIGNS

AUTOMATION AND ELECTRIFICATION

Noskov V. A.

RESERVE POWER PLANT – THE BREAK-IN STAND – THE EXCITEMENT DEVICE

MACHINERY REPAIR AND MODERNIZATION

Kononenko A. S, Dmitrakov K. G.

THE INCREASE OF THE RESISTANCE OF THE POLYMERIC COMPOSITES MADE BY COLD HARDENING TO THE INFLUENCEOF WORKING LIQUIDS BY THE USAGE OF NANO-MATERIALS

TECHNICAL SERVICE

INCREASE OF FUEL PROFITABILITY OF MACHINE AND TRACTOR UNITS ON THE BASIS OF THE MTZ-80/82 TRACTORS WHEN USING WATER AND WATER SPIRIT INJECTION

Vinogradov O. V., Konovalov V. V.

THE ENSURING OF THE TECHNICAL SERVICE OF MODULAR VEHICLES

Manshev D. A., Snitsar P. Yu., Pulyaev N. N.

THE STABILITY ASSESSMENT AT THE STORAGE OF POLYCYCLIC HIGH DENSITY COMPONENTS FOR THE COMBUSTIBLE

AGRICULTURAL ECONOMY

Chutcheva Yu. V., Makhmudov T. S.

Federal Public Budgetary Educational Institution of the Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

ASSESSMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF TULA REGION

In the article, the indicators of a financial condition of agricultural producers of Tula region for the purpose of an assessment of real financial potential of area for reproduction of machine and tractor park and increase of efficiency of cultivation of grain crops are being considered.

 Keywords: agriculture, financial condition, production of crops, production of machine-tractor park.

REFERNECES

1. Chutcheva Yu. V. Ekonomicheskie zakonomernosti vosproizvodstva sel'skokhozyaystvennoy tekhniki : monografiya. — M. : OOO «UMTs «TRIADA», 2011. — 266 p.

2. Borodulya E. B., Zhirnov A. V. Formirovanie sistemy pokazateley dlya otsenki ekonomicheskoy deyatel'nosti predpriyatiya v sovremennykh usloviyakh // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2014. — № 1. — pp. 25−30.

Romanenko Yu. D. (RETRACTED!)

Federal Public Budgetary Educational Institution Of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE BUDGETARY SUPPORT OF AGRARIAN SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF THE WTO

 

RETRACTED!

 

The article gives a general description of the state regulation of agriculture in Russia, describes the modern model of the state regulation of the economy of the agricultural sector in Russia. Also was presented the classification governance arrangements of agriculture, analyzed the development of agrarian market in the WTO, and was given the comparative analysis of the budgetary policy of the EU, the USA and Russia.

Key words: state support, agriculture, agrarian and industrial complex, subsidies, budgetary policy, budgetary support, government support programs, foreign experience, USA, EU countries.

REFERENCES

1. Klimova N. V. Osobennosti reguliruyushchego vozdeystviya gosudarstva na agrobiznes v zarubezhnykh stranakh // Nauchnyy zhurnal KubGAU. — 2013. — № 90(06).

2. Shikhsaidov D. Kh. Gosudarstvennaya podderzhka agrarnogo sektora kak faktor povysheniya effektivnosti otrasli — opyt, problemy [Electronic resource]. — Access mode: http://www.rppe.ru/wp-content/uploads/2010/02/shihsaidov-dh.pdf.

3. Chutcheva Yu. V., Seidov M. M., Togoev O. Sh. Investitsionnye protsessy v agropromyshlennom komplekse // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2012. — № 5. — pp. 5−8.

4. Ezhednevnoe agrarnoe obozrenie [Electronic resource]. — Access mode: agroobzor.ru/news/a-4941.html.

Vagin D. A., Romanov S. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chelyabinsk State Agro-Engineering Academy"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "State Agricultural University of Northern Zauralie"

ECONOMIC ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF WATER AND WATER-SPIRIT INJECTION AT OPERATION OF MACHINE AND TRACTOR UNITS

The article presents the results of economic efficiency using water injection and water ethanol mixture injection for the machine-tractor units on the basis of tractors MTZ-80/82. The boundaries of the efficient use of water injection and water ethanol mixture injection given insufficient towing qualities propulsion of wheeled tractors and climatic peculiarities of the territorial location of the Russian Federation.

Key words: economic evaluation, economic impact, payback period cost, performance, fuel efficiency, water injection, water-ethanol mixture injection.

REFERENCES

1. Vagina O. N., Vagin D. V. Malyy biznes v sel'skokhozyaystvennoy otrasli, ego problemy i vozmozhnosti // Materialy L Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Dostizheniya nauki — agropromyshlennomu proizvodstvu / pod red. dokt. tekhn. nauk, prof. N. S. Sergeeva. — Chelyabinsk : ChGAA, 2011. — Ch. 1. — pp. 69−75.

2. Startsev A. V., Vagina D. V., Vagin D. V. Analiz sovremennogo sostoyaniya sel'skogo predprinimatel'stva // Torgovlya kak faktor ustoychivogo razvitiya ekonomiki regiona: materialy region. nauch.- prakt. konf., posv. 50-letiyu Chelyab. in-ta RGTEU (18 marta 2011 g.) / Chelyab. in-t (fil.) RGTEU: otv. red. : S. M. Tkachev, S. P. Reshchikova. — Chelyabinsk : [B.i], 2011. — pp. 183−186.

3. Vagina O. N., Vagin D. V. Osnovnye problemy predprinimatel'stva v sel'skom khozyaystve // Materialy LI Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Dostizheniya nauki — agropromyshlennomu proizvodstvu / pod red. dokt. tekhn. nauk, prof. N. S. Sergeeva. — Chelyabinsk : ChGAA, 2012. — Ch. 1. — pp. 109−112.

4. Vagina O. N., Vagin D. V. Vliyanie razmerov posevnykh ploshchadey na effektivnost' deyatel'nosti khozyaystvuyushchikh sub"ektov // Problemy i perspektivy sotsial'no-ekonomicheskogo reformirovaniya sovremennogo obshchestva: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. / Chelyab. in-t (fil.) RGTEU. — Chelyabinsk : Tsentr nauchnogo sotrudnichestva, 2012. — pp. 58−60.

5. Sravnenie stoimosti proizvodstva etilovogo spirta / toplivnogo etanola v SShA i Germanii — Oliver Henniges, Institute of Farm Management, University of Hohen-heim, Stuttgart/Germany. Contact: [email protected] de Prof. Dr. Drs. h.c. Jurgen Zeddies, Institute of Farm Management, University of Hphenheim, Stuttgart/Germany. Contact: [email protected]

6. Ofitsial'nyy sayt nauchno-proizvodstvennoy kompanii «Etanol-Kom» [Electronic resource]. — Access mode: http://www.spirtzavod.com/contacts.html.

7. Vagina O. N. Ekonomicheskiy mekhanizm vosstanovleniya tekhnicheskogo potentsiala v sel'skom khozyaystve : dis. ... kand. ekon. nauk. — Chelyabinsk : ChGAU, 2000. — 143 p.

8. Spravochnik ekonomista sel'skokhozyaystvennoy organizatsii. — M. : FGBNU «Rosinformagrotekh», 2012. — 464 p.

9. Startsev A. V. Sbornik zadach po kursu «Organizatsiya informatsionno-konsul'tatsionnoy sluzhby v APK»: uch. posobie / A. V. Startsev, O. N. Vagina, E. A. Karpova, I. V. Surkina, P. A. Titov. — Chelyabinsk : ChGAU, 2007. — 132 p.

Rustamov A., Asadov E., Takhirov A.

Nakhchyvansk State University, Azerbaijan Republic

BEEKEEPING ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NAKHCHYVANSKY AUTONOMOUS REPUBLIC

Digression to history of development of beekeeping in the Nakhchyvansky Autonomous Republic is being presented. Stages of development and dynamics of development of beekeeping are being investigated, and also the achieved success and future prospects in beekeeping branch of the autonomous republic are being presented.

Key words: bee-keeping, honey, honey products, economical development, Nakhchyvansky Autonomous Republic .

REFERENCES

1. Budagov B. A. Azerbaydzhanskaya priroda. — Baku : Maarif, 1988. — 204 p.

2. Babaev T. A. Chudodeysvennyy pchelinyy med. — Baku : Azerneshr, 1992. — 65 p.

3. Nakhchyvanskaya Avtonomnaya Respublika / Ofitsial'nyy sayt. — Access mode: http://statistika.nmr.az/source/agriculture/index.php.

4. Asadov E. S., Takhirov A. S., Guseynov G. T. Istoriya razvitiya, sovremennoe sostoyanie i perspektivy pchelovodstva v Nakhchyvanskoy AR // Trudy Obshchestva Zoologov Azerbay-dzhana. — Baku : Elm, 2010. — pp. 272−277.

5. Sultanov R. I. Biologicheskie osobennosti medonosnykh pchel v Azerbaydzhane. — Baku : Irshad, 1993. — Ch. 1. — 244 p.

6. Takhirov A. S. Rannevesennoe razvedenie medonosnykh pchel (Apis Mellifera L.) v pchelinykh sem'yakh i razvitie paketnogo pchelovodstva v Nakhchyvanskoy AR: avtoref. ... dis. kand. biol. nauk. — Baku , 2008. — 20 p.

7. Asadov E. S. Bioekologicheskie osobennosti medonosnykh pchel (Apis Mellifera L.) v Nakhchyvanskoy AR, fiziko-biokhimicheskie svoystva i sbor pchelinogo propolisa v zavisimosti ot prirodno-geograficheskikh usloviy : avtoref. ... dis. kand. biol. nauk. — Baku , 2007. — 20 p.

ECONOMIC ISSUES

Aliyeva T. M.

Azerbaijan University, Azerbaijan Republic

METHODOLOGICAL BASES OF CLUSTER APPROACH IN ECONOMY

In the article, the main characteristics of an economic cluster are being allocated. It is proved that Porter's thesis, which is based on the statement "competitive advantages of the country are created not on external, but in domestic markets", not always works. The main directions of cluster development are being presented.

Key words: economic cluster, innovative cluster, market, competitive advantage, state support.

REFERENCES

1. Kuznetsov E. Mekhanizmy zapuska innovatsionnogo rosta v Rossii // Voprosy ekonomiki. — 2003. — № 3. — pp. 19–32.

2. Porter M. E. Clusters and the new economics of competition. // Harvard Business Review. — Nov/Dec 1998. — Vol. 76. — Issue 6. — pp. 77−89.

3. Markushina E. V. Klastery i klasternye strategii v razvitii ekonomiki regiona // Problemy sovremennoy ekonomiki. — 2010. — № 2(34).

4. Ferova I. S., Dvoryashina M. M. Promyshlennye klastery: organizatsiya, effektivnost', evolyutsiya. — Krasnoyarsk : KrasGU, 2004. — 127 p.

Aslanzade I. A.

Azerbaijani Technical University

REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY AND WAY OF INCREASE OF COMPETITIVENESS

In the article, it is specified that now in Azerbaijan so far the effective mechanism of management of innovative processes is completely not created. The main factor interfering the development of innovative activity is insufficiency of own means at the enterprises and the organizations. In the conditions of globalization of world economy only innovative activity of the domestic industrial enterprises can having allowed to increase their competitiveness. The author notes that innovations at the present stage of development play an important role in ensuring competitiveness of national economy.

Key words: innovation, competitiveness, efficiency of investment, innovation, globalization, strategy.

REFERENCES

1. Aslanzade I. A. Formirovanie gosudarstvennoy innovatsionnoy politiki i problemy povysheniya konkurentosposobnosti promyshlennogo sektora : avtoref. dis. ... doktora ekon. nauk / NANA, Institut ekonomiki. — Baku, 2013.

2. Raysberg B. A., Lozovskiy L. Shch., Starodubtseva E. B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. — M. : INFRA-M, 1997.

3. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurentsiya / Per. s angl.; pod red. V. D. Shchetinina. — M. : Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. — 896 p.

4. Cantwell J. The Globalization of Technology: What Remains of the Product Cycle Model? Technology, Globalization and Economic Performance, Cambridge University Press, 1997.

5. WEF. The Global Competitiveness Report 2009−2010. World Economic Forum, 2009.

MANAGEMENT ISSUES

Andreeva G. B., Nikitina O. A. , Vinogradov D. V.

Federal State Educational Institution of Higher Education "Academies of Right and Office of the Federal Penitentiary Service"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ryazan State Agro-Technological University named after P. A. Kostychev"

BRAND STRATEGY OF EDUCATIONAL INSTITUTION: MAIN MECHANISMS OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Success of a brand of higher education institution depends on many factors. In technology of advance of educational institution mission of establishment and its image are key. Formation of a positive brand of Academy of FSIN of Russia happens by active interactions to local communities in the form of training, work practice, programs of professional development and retraining for the public civil servants, various volunteer programs, holding public actions and children's holidays, carrying out professional orientation work to school students of the city; rendering legal services to the population within free legal clinic.

Key words: brand, image, cooperation, program of development of institute, strategy.

REFRENCES 

1. Groshev I. V., Yur'ev V. M. Vuz kak ob"ekt brendinga // Vysshee obrazovanie v Rossii. — 2010. — № 1. — pp. 23−29.

 2. Kofanov A. V., Ivanova Z. I., Elenev K. S. Prodvizhenie brenda gosudarstvennogo vuza: ot postroeniya modeli vospriyatiya brenda do razrabotki kontsepta marketingovykh kommunikatsiy // Marketing i marketingovye issledovaniya. — 2011. — № 1 (91). — pp. 38−49.

Novikova D. M.

Non-State Educational Institution of Higher Education "Moscow Humanitarian and Technical Academy"

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MARKET TRANSFORMATION

The conditions allowing the developing of scientific and innovative activity in system of the higher school are being considered. Researches, on the basis of which the conclusions have been drawn, are being presented and forecasts for the development of higher education in the conditions of constantly changing economy of Russia are being made. The data, being collected and analyzed to show scientific activity for the last 20 years is being outlined. The results of research of expert opinion of employees of higher education institutions are being provided.

 Key words: scientific and innovative activity, higher education institution, the higher school, competition, researches, indicators of scientific activity.

REFERENCES

1. Vserossiyskiy tsentr obshchestvennogo mneniya [Eleсtronic resource]. — Access mode: http://wciom.ru/.

 2. Indikatory nauki: 2014: Stat. sb. — M. : Natsional'nyy issledovatel'skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», 2013.

3. Il'ina I. Yu. Transformatsiya sistemy stimulirovaniya truda prepodavateley vysshey shkoly v Rossii // RISK: Resursy. Informatsiya. Snabzhenie. Konkurentsiya. — 2011. — № 3. — S. 302−304.

4. Novikova D. M., Il'ina I. Yu. Aktivizatsiya nauchno-innovatsionnoy deyatel'nosti prepodavateley vuzov: problemy motivatsii i stimulirovaniya // Aktual'nye problemy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii. — 2014. — № 2. — pp. 33−35.

 5. Obrazovanie v tsifrakh: 2013: Kr. stat. sb. — M. : Natsional'nyy issledovatel'skiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki», 2013.

Minnibayeva G. E.

Non-State Educational Institution of Higher Education "East Economic and Legal Humanitarian Academy" (VEGU Academy)

NON-STATE (PRIVATE) SECTOR IN SYSTEM OF DOMESTIC HIGHER EDUCATION

In the article, the condition of non-state (private) sector of the higher education, opportunity and threat, strong and weaknesses of functioning of non-state higher education institutions and possible ways of development of the private higher school are being considered.

Key words: modernization of the higher school, non-state (private) higher education institutions, Enterprise University.

REFERENCES

1. Negosudarstvennaya vysshaya shkola Rossii: stanovlenie, sostoyanie, perspektivy razvitiya / V. A. Zernov [etc.] ; pod obshch. red. V. A. Zernova. — M. : Universitetskaya kniga, 2009. — 388 p.

2. Obrazovanie v Rossiyskoy Federatsii. 2007 : statisticheskiy ezhegodnik. — M. : GU VShE, 2007. — 484 p.

3. Il'inskiy I. M. Negosudarstvennye vuzy Rossii: opyt samoidentifikatsii. — M. : Moskovskiy gumanitarnyy universitet, 2004. — 352 p.

4. Obrazovanie v tsifrakh. 2013 : kratkiy statisticheskiy sbornik. — M. : GU VShE, 2013. — 80 p.

5. Obrazovanie v Rossiyskoy Federatsii. 2012 : statisticheskiy sbornik. — M. : GU VShE, 2012. — 444 p.

6. Akademicheskaya zhizn' professora E. K. Minnibaeva : daydzhest statey i publikatsiy. 1993–2013 / Vostochnaya ekonomiko-yuridicheskaya gumanitarnaya akademiya (Akademiya VEGU). — Ufa , 2013. — 262 p.

7. Balganova E. V., Bogdan N. N., Masilova M. G. Sotsial'naya otvetstvennost' vuza v usloviyakh reform // Filosofiya obrazovaniya. — 2011. — № 6 (39). — pp. 89–99.

8. Basharina A. V. Sravnitel'nyy analiz amerikanskoy i rossiyskoy modeley obrazovaniya // Sotsiologiya obrazovaniya. — 2010. — № 1. — pp. 57–65.

9. Bolotin I. S., Mikhaylov A. A. Negosudarstvennye vuzy Rossii: stanovlenie i sovremennoe sostoyanie // Sotsiologiya obrazovaniya. — 2008. — № 6. — pp. 32–39.

10. Zadorozhnyuk I. E. Potentsial negosudarstvennykh vuzov s pozitsii sotsiologii obrazovaniya (okonchanie) // Sotsiologiya obrazovaniya. — 2008. — № 7. — pp. 38–50.

11. Kirillova N. B. Negosudarstvennye vuzy i problema zanyatosti studentov i vypusknikov v usloviyakh krizisa // Sotsiologiya obrazovaniya. — 2010. — № 3. — pp. 76–83.

12. Klyucharev G. A. «Gonka na vyzhivanie»: negosudarstvennye universitety zavtra [Electronic resource] // Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika. — 2011. — № 1. — Access mode: http://www.iuorao.ru/05-06-2010-00/64-2010-01-01-27.

13. Klyucharev G. A. Negosudarstvennye vuzy na puti k predprinimatel'skomu universitetu // Sotsiologiya obrazovaniya. — 2011. — № 10. — pp. 46–63.

14. Levi D. Issledovanie mezhdunarodnogo protsessa spada chastnogo obrazovaniya [Electronic resource] // Mezhdunarodnoe vysshee obrazovanie. — 2010. — № 61. — Access mode: http://ihe.nkaoko.kz/archive/40/356.

15. Modernizatsiya rossiyskogo obrazovaniya: problemy i perspektivy / pod red. M. K. Gorshkova i F. E. Sheregi. — M. : TsSPiM, 2010. — 352 p.

16. Okorokova G. P. O gotovnosti negosudarstvennykh vuzov Rossii k resheniyu innovatsionnykh zadach (vzglyad iz regionov) // Negosudarstvennyy sektor vysshego obrazovaniya Rossii: sostoyanie i rol' v innovatsionnom razvitii strany : doklad k Obshchestvennym slushaniyam. — M. , 2011.

17. Otvety rektora negosudarstvennogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya Vysshego professional'nogo uchebnogo zavedeniya «Severokavkazskiy sotsial'nyy institut» doktora pedagogicheskikh nauk, professora E. N. Shiyanova na voprosy glavnogo redaktora zhurnala «Sotsiologiya obrazovaniya» chlena-korrespondenta RAN A. V. Dmitrieva // Sotsiologiya obrazovaniya. — 2010. — № 5. — S. 4–7.

18. Plaksiy S. I. Vysshee obrazovanie: zhelaemoe i deystvitel'noe. — M. : Natsional'nyy institut biznesa, 2008. — 776 p.

19. Tsiguleva O. V. Reformirovanie negosudarstvennogo sektora vysshego professional'nogo obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii // Filosofiya obrazovaniya. — 2010. — № 3 (28).

20. Tsiguleva O. V. Rol' negosudarstveenykh vuzov v razvitii rynka obrazovatel'nykh uslug // Filosofiya obrazovaniya. — 2010. — № 4 (33). — pp. 69–74.

21. Konstantinov G. N., Filonovich S. R. Chto takoe predprinimatel'skiy universitet // Voprosy obrazovaniya. — 2007. — № 1. — pp. 49–62.

22. Abankina I. V. Tendentsii izmeneniya obshchestvennogo sprosa na vysshee obrazovanie v sovremennoy Rossii / I. V. Abankina, T. V. Abankina, L. M. Filatova, E. A. Nikolaenko // Voprosy obrazovaniya. — 2012. — № 3. — pp. 88–111.

23. Konstantinov G. N., Filonovich S. R. Universitety, obshchestvo znaniya i paradoksy obrazovaniya // Voprosy obrazovaniya. — 2005. — № 4. — pp. 106–126.

24. Altbach G. Philip, Reisberg L., Rumbley L. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. — Chestnut Hill, MA : Boston College Center for International Higher Education, 2009.

25. Lapshin Yu. A., Lapshina G. V., Zhirnov A. V. Primenenie interaktivnykh metodov v uchebnom protsesse // Ekonomika i sotsium. — 2014. — № 3 (12).

26. Tsiguleva O. V. Sovremennoe sostoyanie negosudarstvennogo sektora vysshego professional'nogo obrazovaniya i perspektivy ego razvitiya // Filosofiya obrazovaniya. — 2011. — № 2 (35). — pp. 260–265.

27. Asmolov A. G. Gosudarstvennaya programma «Razvitie obrazovaniya» na 2013–2020 gg.: stsenariy upushchennykh vozmozhnostey [Electronic resource] // Obrazovatel'naya politika. — 2012. — № 3 (59). — pp. 2–4. — Access mode: edupolicy.ru/wp-content/uploads/2013/03/Asmolov-No.3.2012.pdf.

AGRICULTURAL TECHNOLOGIES

Bondarenko A. M., Kachanova L. S.

Azovo-Chernomorsky Engineering Institute Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Don State Agricultural University"

Federal Public Budgetary Educational Institution of The Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGY OF THE ACCELERATED RESTORATION OF SOIL FERTILITY AND TECHNICAL TOOL FOR ITS REALIZATION

Dynamics of losses of humus in soils of natural and agricultural zones of the Rostov region is being presented. Theoretical approaches of development and deployment in production of innovative technology of the accelerated restoration of the lost soil fertility commercially through large-tonnage production of the centers of soil formation are being proved. For realization of the developed technology it is offered to use a technical tool – a soil amender.

Key words: land resources, fertility of soils, degradation of soils, a humus, the centers of soil formation, the accelerated restoration of soil resources, the concentrated organic fertilizers, a soil amender, technology.

REFERENCES

1. Zonal'nye sistemy zemledeliya Rostovskoy oblasti na 2013−2020 gg. / Pod obshch. red. V. N. Vasilenko. — Rostov-na-Donu : OOO «Donskoy izdatel'skiy dom», 2013. — Ch. 1. — 240 p.

2. Kachanova L. S., Bondarenko A. M. Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie sistem proizvodstva i primeneniya udobreniy v usloviyakh YuFO: monografiya. — Zernograd: Azovo-Chernomorskiy inzhenernyy institut FGBOU VPO DGAU, 2014. — 221 p.

3. Pat. 2201053 Rossiyskaya Federatsiya, MPK7 A 01 V 79/02, A 01 V 49/04. Sposob vneseniya udobreniy v pochvu i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya / Bondarenko A. M., Volgin Yu. N., Ripka V. P.; zayavitel' i patentoobladatel' Vserossiyskiy nauchno-isslledovatel'skiy i proektno-tekhnologicheskiy institut mekhanizatsii i elektrifikatsii sel'skogo khozyaystva. — № 200018659/13; zayavl. 12.07.2000 ; opubl. 27.03.2003, Byul. №8. — 1 p.

4. Simakin A. I. Udobreniya, plodorodie pochv i urozhay v usloviyakh intensivnogo zemledeliya. — Krasnodar : Knizhnoe izdatel'stvo, 1988. — 270 p.

5. Es'kov A. I. Spravochnaya kniga po proizvodstvu i primeneniyu organicheskikh udobreniy / A. I. Es'kov [etc.]. — Vladimir : VNIPTIOU, 2001. — 496 p.

Shmigel V. V., Flyorova E. A., Bogdanova A. A., Sukhovsky N. A., Firago A. L., Kovalyova M. I.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Yaroslavl State Agricultural Academy"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Yaroslavl State University named after P. G. Demidov"

THE ASSESSMENT OF TOXICOLOGICAL AND TOXIC-GENETICAL CHLORELLA VULGARIS INDICATORS AT THE TECHNOLOGY OF GROWING IN THE ELECTROSTATIC FIELD

The assessment of toxicological and the toxic-genetically indicators of a chlorella is being carried out at technology of cultivation in an electrostatic field. It is shown that the mutagen effect of influence during 5 with a min. voltage of 5 kV, 10 kV, 15 kV and 45 kV and with tension of 15 kV of a direct current during 24 and 72 h wasn't registered. The grown-up chlorella suspension at the developed technology isn't toxic.

Key words: Chlorella vulgaris, mutagen effect, electrostatic field.

REFERENCES

1. Sal'nikova M. Ya. Khlorella — novyy vid korma: uch. posobie. — M. : Kolos, 1977. — 96 p.

2. Muzafarov A. M., Taubaev T. T. Kul'tivirovanie i primenenie mikrovodorosley: uch. posobie. — Tashkent : Fan UzSSR, 1984. — 136 p.

3. Flerova E., Bogdanova A. The features of biochemical indices of strain chlorella vulgaris IGF № S-111, grown in closed system // Journal of Microbiology Biotechnology Food Sciences. — 2014. — pp. 311−313.

4. Bogdanova A. A., Sukhovskiy N. A. Sozdanie optimal'nykh usloviy dlya kul'tivirovaniya mikrovodorosli khlorelly // Sbornik dokladov pyatoy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — M. : FGBOU VPO «Mos. gos. stroit. un-t», 2013. — 696 p.

5. Vaulina E. N., Anikeeva I. D., Kogan I. G. Odnokletochnaya zelenaya vodorosl' khlorella — udobnyy ob"ekt dlya issledovaniya mutagennosti faktorov okruzhayushchey sredy. — M. : Nauka, 1975. — pp. 54−57.

6. Kovaleva M. I., Prokhorova I. M., Fomicheva A. N., Il'ina K. G. Issledovanie toksikogeneticheskogo sostoyaniya ozera Nero (Yaroslavskaya oblast') // Vestnik APK Verkhnevolzh'ya. — 2013. — № 3. — T. 23. — pp. 60−65.

7. Bogdanova A. A., Sukhovskiy N. A. Vliyanie razlichnogo napryazheniya i vremeni vozdeystviya elektrostaticheskogo polya na morfofiziologicheskie pokazateli CHLORELLA VULGARIS IFR № S-111 // XXI Vserossiyskaya molodezhnaya nauchnaya konferentsiya «Aktual'nye problemy biologii i ekologii» (posvyashchennaya 70-letiyu A. I. Taskaeva) : Materialy dokladov. — Syktyvkar : UrO RAN, 2014. — 372 p.

8. Sukhovskiy N. A., Bogdanova A. A. Sozdanie ustanovki dlya proizvodstva mikrovodorosli (khlorelly) // Vestnik APK Verkhnevolzh'ya. — 2012. — № 4 (20). — pp. 90−94.

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

Sidyganov Yu. N., Shamshurov D. N., Kostromin D. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga Region State Technological University"

CHOICE AND OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE MEMBRANE AND ABSORBING GAS-DIVIDING SYSTEMS, PROVIDING IMPROVEMENT OF THE BIOGAZ CONSUMER PROPERTIES

The analysis of results of computing experiments and establishment of quantitative characteristics of influence of constructive and technological parameters of the membrane and absorbing gas-dividing systems providing improvement of consumer properties of biogas and service conditions on indicators of efficiency and functioning are being submitted.

Key words: numerical researches, mass transfer, biogas, membrane absorption, gas separation, absorber, desorber.

REFERENCES

1. Okunev A. Yu., Laguntsov N. I. Selektivnyy massoperenos v membrannom absorbere // IFZh. — 2006. — T. 79. — № 5. — pp. 26−35.

2. Ramm V. M. Absorbtsiya gazov. — M. : Khimiya, 1976.

3. Water vapor separation by polyimide separation membranes / Nakamura A. and etc.// Kagaku kogaku. — 1987. — Vol. 5. — № 9. — pp. 695−698.

4. Netrusov A., Sostina E., Teplyakov V. Multi-gas separation for biotechnology by non-porous membrane with moving liquid carriers // Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent. — 1995. — 60/4b. — pp. 2287−2294.

5. Okunev Yu. A., Laguntsov N. I.,Kurchatov I. M. Fundamental Separation Properties Of Membrane Contactor Systems / A. Yu. Okunev, // Proceedings of the XXIInd International symposium On Physicochemical Methods of Separation “ArsSeparatoria 2007”. — pp. 139–141.

6. Experimental study of the membrane contactor system for gas dehumidification / V. Usachov, N. Laguntsov, A. Okunev, V. Teplyakov, S. Glukhov // ArsSeparatoriaActa. — 2003. — № 2. — pp. 36−46.

Petukhova N. A., Samoshin A. P., Gusev A. D., Melnikova V. M.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Penza State University Of Architecture and Construction"

THE RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE METAL CORD RECEIVED IN THE FRIEZE WAY AS A PART OF CONCRETE DESIGNS

Researches of possibility of replacement of an industrial fiber by the metal cord received by frieze method of processing of worn-out auto-tires are conducted. Economic efficiency of such replacement is for the first time counted and the technology of a vvodadanny fiber is presented to structure of a fibre-betonnic.

Key words: fiber-concrete, metal cord, technology, durability, prime cost.

REFERENCES

1. Volkov I. P. Fibrobeton: tekhniko-ekonomicheskaya effektivnost' primeneniya // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. — 2006. — № 9. — pp. 14−16.

2. Simakina G. N. Vysokoprochnyy dispersno-armirovannyy beton: dis. ... kand. tekhn. nauk : 05.23.05. — Penza , 2006. — 161 p.

3. Aminov O. A. Tekhnologii pererabotki shin: perspektivy primeneniya // Tverdye bytovye otkhody. — 2009. — № 3. — pp. 46−48.

AUTOMATION AND ELECTRIFICATION

Noskov V. A.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Agricultural Academy"

RESERVE POWER PLANT – THE BREAK-IN STAND – THE EXCITEMENT DEVICE

Possibility of use of asynchronous cars with a phase rotor as synchronous generators in reserve sources of power supply on the example of break-in-brake stands is being presented in the article. These stands can be used as reserve sources of power supply. The comparative technical and economic assessment of two sources of power supply is being presented.

Key words: the asynchronous car with a phase rotor, the synchronous generator, power of the synchronous generator, the excitement device.

REFERENCES

1. Budzko I. A., Zul' N. M. Elektrosnabzhenie sel'skogo khozyaystva. — M. : Agropromizdat, 1990. — 495 p.

2. Golubtsova I. V. Sinkhronnyy generator na baze asinkhronnoy mashiny s faznym rotorom v istochnike rezervnogo elektropitaniya // Vestnik Kurganskoy GSKhA. — 2012. — № 4. — pp. 56−58.

3. Golubtsova I. V. Ekonomicheskaya otsenka ispol'zovaniya obkatochnykh stendov v kachestve rezervnykh istochnikov elektropitaniya // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo agroinzhenernogo universiteta. — 2012. — № 60. — pp. 91−93.

4. Golubtsova I. V. Obkatochnyy stend dlya rezervirovaniya elektropitaniya sel'sko-khozyaystvennykh potrebiteley // Mezhdunarodnyy tekhniko-ekonomicheskiy zhurnal. — 2014. — № 1. — pp. 70−74.

MACHINERY REPAIR AND MODERNIZATION

Kononenko A. S, Dmitrakov K. G.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bauman Moscow State Technical University"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev"

THE INCREASE OF THE RESISTANCE OF THE POLYMERIC COMPOSITES MADE BY COLD HARDENING TO THE INFLUENCEOF WORKING LIQUIDS BY THE USAGE OF NANO-MATERIALS

The problem of sealing of cores of radiators of the cooling system of internal combustion engines is being studied. Results of researches of firmness of polymeric compositions and the nano-modified structures on their basis to influence of working liquids are being presented.

Key words: cold welding, the composition of a cold hardening, nano-materials, nano-technologies, working liquids.

REFERENCES

1. Kononenko A. S. Teoriya i praktika germetizatsii flantsevykh soedineniy sel'skokhozyay-stvennoy tekhniki polimernymi nanokompozitsiyami: monografiya. — M. : FGBOU VPO MGAU, 2011. — 180 p.

2. Pastukhov A. G., Romanchenko M. I. Normirovanie raskhoda topliva dlya kolesnykh traktorno-transportnykh agregatov // Trudy GOSNITI. — 2011. — T. 107. — Ch. 1. — pp. 22−27.

3. Balabanov V. I. Vosstanovlenie rabotosposobnosti DVS v protsesse ekspluatatsii // Avtomobil'naya promyshlennost'. — 1996. — № 8. — pp. 16–18.

4. Gusev A. I. Nanomaterialy, nanostruktury, nanotekhnologii. — M. : Fizmatlit, 2005. — 416 p. 5. Prikhod'ko V. M. Avtomobil'nyy spravochnik. — M. : Mashinostroenie, 2004. — 704 p.

TECHNICAL SERVICE

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "State Agricultural University of Northern Zauralie"

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chelyabinsk State Agro-Engineering Academy"

INCREASE OF FUEL PROFITABILITY OF MACHINE AND TRACTOR UNITS ON THE BASIS OF THE MTZ-80/82 TRACTORS WHEN USING WATER AND WATER SPIRIT INJECTION

 The article presents the results of experimental investigations on traction dynamics and fuel economy sowing machine-tractor unit as part of MTZ-80/82 and stubble planter SES-2.1 for the use of water, ethanol and water ethanol mixture injection in diesel engine D-240. Recommendations on use of water, ethanol, water ethanol mixture injection in the operating conditions in the agriculture of the Russian Federation.

Key words: fuel economy, towing capacity, water injection, ethanol injection, and water ethanol mixture injection, machine-tractor unit, diesel engine.

REFERENCES

1. Vagin D. V. Vozmozhnosti ispol'zovaniya spirtov v kachestve dobavki k traditsionnym toplivam // Rol' nauki v razvitii obshchestva: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 17 aprelya 2014 g. — Ufa : Aeterna, 2014. — Ch 2. — pp. 25−29.

2. Kaydash N. F., Papok K. K., Lyubanovskiy E. V., Blonskiy Yu. P. Vprysk vody v aviatsionnye dvigateli — M. : Nauchno-issledovatel'skiy institut GVF, Redaktsionno-izdatel'skiy otdel Aeroflota, 1946. — 96 p.

3. Romanov S. V. Povyshenie toplivnoy ekonomichnosti dizel'nogo dvigatelya putem ispol'zovaniya vody // Materialy LIII mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii «Dostizheniya nauki — agropromyshlennomu proizvodstvu». — Chelyabinsk : ChGAA, 2014. — Ch. 3. — pp. 180−185.

4. Voznesenskiy V. A. Statisticheskie metody planirovaniya eksperimenta v tekhniko-ekono-micheskikh issledovaniyakh. — M. : Finansy i statistika, 1981. — 263 p.

5. Listopad I. A. Planirovanie eksperimenta v issledovaniyakh po mekhanizatsii sel'skogo khozyaystva. — M. : Agropromizdat, 1988. — 88 p.

6. L'vovskiy E. N. Statisticheskie metody postroeniya empiricheskikh formul: Uch. posobie dlya vtuzov. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : Vysshaya shkola, 1988. — 239 p.

Vinogradov O. V., Konovalov V. V.

Federal Public Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy of K. A. Timiryazev"

THE ENSURING OF THE TECHNICAL SERVICE OF MODULAR VEHICLES

The review of ways of creation of automotive vehicles on the modular principle is being submitted in the article. The directions of development, and also questions of ensuring technical service of modular vehicles are being also highlighted.

Key words: technical service, module, functional block.

REFERENCES

1. Atapin V. G. Osnovy rabotosposobnosti tekhnicheskikh sistem. Avtomobil'nyy transport : uch. posobie. — Novosibirsk : Izd-vo NGTU, 2006. — 192 p.

2. Proekt pro avtomobili [Electronic resource]. — Access mode: http://www.truck-auto.info/maz/317-2000.html.

3. Informatsionnoe izdanie v oblasti transportnogo dizayna [Electronic resource]. — Access mode: http://www.cardesign.ru/articles/newcars/2002/06/18/802/.

4. Kovalenko N. A., Lobakh V. P., Veprintsev N. V. Tekhnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. — M. : Novoe znanie, 2008. — 352 p.

5. Davydov N. A. Proizvodstvenno-tekhnicheskaya infrastruktura servisnogo obsluzhivaniya avtomobiley : uch. posobie / Pod red. N. A. Davydova — 2-e izd., ster. — M. : Akademiya, 2013. — 400 p.

Manshev D. A., Snitsar P. Yu., Pulyaev N. N.

Federal Autonomous Institution "25 State Research Institute of a Chemmotology of the Ministry of Defense of the Russian Federation"

Federal Public Budgetary Educational Institution of the Higher Education "Russian State Agricultural University — Moscow Agricultural Academy of K. A. Timiryazev"

THE STABILITY ASSESSMENT AT THE STORAGE OF POLYCYCLIC HIGH DENSITY COMPONENTS FOR THE COMBUSTIBLE

With the use of laboratory methods of the accelerated aging combustible and a complex of physical methods of research stability at storage of polycyclic high density components for the combustible is being estimated.

Key words: polycyclic hydrocarbons, high density combustible, storage combustible, oxidation, resinous deposits, spectrometry.

REFERENCES

1. MI 11.207–2009. Metodika prognozirovaniya dopustimykh srokov khraneniya topliv v sostave izdeliy vooruzheniya i v voyskovykh usloviyakh. — M. , 2009.

2. Khimmotologiya raketnykh i reaktivnykh topliv / Pod red. A. A. Bratkova [etc.]. — M. : Khimiya, 1987. — 304 p.

3. Pimenov Yu. M., Man'shev D. A., Shvykov R. V. Obosnovanie trebovaniy k usloviyam ispytaniy v F-modeli ob"ekta khraneniya uglevodorodnogo raketnogo goryuchego // Trudy 25 GosNII MO RF. — Vyp. 54. — 2008. — pp. 231–237.

4. Lebedev A. T. Mass-spektrometriya v organicheskoy khimii. — M. : BINOM. Laboratoriya znaniy, 2003. — 501 p.

5. MI 11.217−2012. Metodika opredeleniya uglevodorodnykh goryuchikh metodom gazovoy khromatografii s mass-spektrometricheskim detektirovaniem.

6. Bol'shakov G. F. Fiziko-khimicheskie osnovy obrazovaniya osadkov v reaktivnykh toplivakh. — L. : Khimiya, 1972. — 232 p.